NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete » link

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete link ? delete link [type = ] SWC|LCP Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP. type - typ SWC - Zajišťuje kompresi softwaru (MPPC). LCP - Zajišťuje rozšíření protokolu LCP (Link Control Protocol) ze sady protokolů PPP.

NETSH / RAS / DELETE / LINK

netsh ras delete link - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat protokol PPP / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, link, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy delete v4tov6
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh ras ip set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientu RAS vyjednávat o IP.
netsh interface ip delete wins
Ze zadaného rozhraní odstraní server WINS.
netsh routing ip relay add interface
Povolí na rozhraní přenosového agenta DHCP.
netsh p2p idmgr delete
Odstraní identity a skupiny.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat protokol PPP / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/delete/link.htm
0.233
18729

Permanently delete files from system default setting!

 /

IIS Web Server on Windows 10 / 11!

 /

Problems when deleting, and listing on the network and NTFS drives?

 /

The leaves are not in the foreground only on the desktop?

 /

Troubleshooting tips for inkjet printers on Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Windows 10 Edge on the desktop and quick launch bar as a shortcut?

 /

Zwangsherunterfahren oder so, verhindern auf Windows 11!

 /

Has the Quad-Dir-Explorer fast access to frequently used programs?

 /

Change the size of text in Windows 10/11!

 /

Hide Desktop Icons Show in Windows 7, Help?

 /

Problem with path to your own ini file with quotes in QTP!

 /

The created file can not be compressed!

 /