NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » delete » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete wins ? Použití: delete wins [name=]<řetězec> [[addr=]|ALL ] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, ze kterého jsou odstraňovány servery WINS. addr - Jedna z následujících hodnot: : Zadaná adresa IP odstraňovaného serveru WINS . ALL: Odstraní všechny nakonfigurované adresy IP pro servery WINS. Poznámky: Pro zadané rozhraní odstraní staticky nakonfigurovanou adresu IP serveru WINS. Příklady: delete wins "Připojení místní sítě"10.0.0.1 delete wins "Připojení místní sítě" all

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE / WINS

netsh interface ip delete wins - Windows 2000/XP - Příkazy Ze zadaného rozhraní odstraní server WINS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, delete, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp show global
Zobrazí globální parametry protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show prefixpolicy
Zobrazí informace o zásadě předpony.
netsh routing ipx delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ip ospf show
Zobrazí informace
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete/wins.htm

0.14

Das facebook.de Kennwort knacken, wenn ich mal das Passwort vergesse?

 /

Fehlermeldung wird angezeigt,der Drucker kann nicht gelöscht werden?

 /

Change Home Folder in Windows 10 MS-Explorer (to My Computer, This PC)!

 /

Extend test period in Windows 8.1 and 8 or delay activation!

 /

What is Program Files (x86) Folder in Windows 8.1 / 10 64-Bit (x64)?

 /

Where can I change my Windows-10 homegroup password?

 /

Help Windows 10 does not have any libraries, what am I doing wrong?

 /

Festplatte ist mit XFS Format formatiert!

 /