NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » delete » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete wins ? Použití: delete wins [name=]<řetězec> [[addr=]|ALL ] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, ze kterého jsou odstraňovány servery WINS. addr - Jedna z následujících hodnot: : Zadaná adresa IP odstraňovaného serveru WINS . ALL: Odstraní všechny nakonfigurované adresy IP pro servery WINS. Poznámky: Pro zadané rozhraní odstraní staticky nakonfigurovanou adresu IP serveru WINS. Příklady: delete wins "Připojení místní sítě"10.0.0.1 delete wins "Připojení místní sítě" all

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE / WINS

netsh interface ip delete wins - Windows 2000/XP - Příkazy Ze zadaného rozhraní odstraní server WINS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, delete, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp show global
Zobrazí globální parametry protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show prefixpolicy
Zobrazí informace o zásadě předpony.
netsh routing ipx delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ip ospf show
Zobrazí informace

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete/wins.htm
0.078

Gruppierung abstellen im Datei-Explorer unter Windows-10!

 /

Where is the WordPad in Windows 10, how to open the writer?

 /

Werden alle Xbox Spiele unter Windows 10 funktionieren?

 /

How can I block to open *.zip, *.rar *.cab folder in explorer view?

 /

Wie kann ich die Desktop-Icon Größe in Windows-8 (8.1, 10) auf klassisch umstellen?

 /

Was ist ein virtueller Drucker?

 /

Where are the Start Menu settings in Windows 10?

 /

Can i Enter/use the IP address in Q-Dir address-bar on Windows-8?

 /