NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » delete » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete wins ? Použití: delete wins [name=]<řetězec> [[addr=]|ALL ] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, ze kterého jsou odstraňovány servery WINS. addr - Jedna z následujících hodnot: : Zadaná adresa IP odstraňovaného serveru WINS . ALL: Odstraní všechny nakonfigurované adresy IP pro servery WINS. Poznámky: Pro zadané rozhraní odstraní staticky nakonfigurovanou adresu IP serveru WINS. Příklady: delete wins "Připojení místní sítě"10.0.0.1 delete wins "Připojení místní sítě" all

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE / WINS

netsh interface ip delete wins - Windows 2000/XP - Příkazy Ze zadaného rozhraní odstraní server WINS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, delete, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp show global
Zobrazí globální parametry protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show prefixpolicy
Zobrazí informace o zásadě předpony.
netsh routing ipx delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ip ospf show
Zobrazí informace
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ze zadaného rozhraní odstraní server WINS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete/wins.htm
0.343
17027

Why the days in the left area to the date difference output?

 /

The lost Internet Explorer on Windows 10!

 /

Why are there pimples on the F and J keys?

 /

Can i manually create in Windows 10 and 8.1 a restore point?

 /

Windows 10 app deny microphone access, but how!

 /

Overclocked systems?

 /

Alphabetical, chronological, numerical, intuitive sorting in the file explorer!

 /

How can I customize the Windows 10 Start Menu?

 /

Clone one Explorer in Quad-Explorer on Windows 10, ... and Server!

 /

How do I remove the reboot deletion program from my windows 10?

 /

Was ist eine Internetplattform?

 /

Microsoft Office 2013 download links plus trial test versions!

 /