NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show prefixpolicy ? Použití: show prefixpolicy [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota store - jedna z následujících hodnot: active: zobrazení informací v zásobníku (výchozí), persistent: zobrazení trvalých informací. Poznámky: Zobrazí položky zásad předpon použité při výběru zdrojové a cílové adresy.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 show prefixpolicy - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace o zásadě předpony. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy reset
Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6.
netsh routing ipx rip add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras ipx help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ip set address
Zadanému rozhraní nastaví adresu IP nebo výchozí bránu.
netsh routing ip relay help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh p2p idmgr show
Zobrazí informace týkající se identity.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí informace o zásadě předpony. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/prefixpolicy.htm
0.171
18350

Windows 10/11 Run-Command Dialog via Desktop Shortcut?

 /

How long does it take to install Windows 11?

 /

Windows 10 Home or Pro version?

 /

Make better use of the new Windows 11 Settings app!

 /

Set countdown to shutdown the PC at the specified time!

 /

Can I run PowerShell commands in ColorConsole?

 /

Use autocomplete in the command prompt and PowerShell!

 /

My Windows 11 doesn't have a group policy editor, why?

 /

Can I use the bugs commercially on my office PC?

 /

Change timestamps of folders and files quickly and effectively!

 /

Einfache Freigabe unter Windows-7 ohne Kennwort (Passwort)?

 /

What are Register-Tabs?

 /