NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show prefixpolicy ? Použití: show prefixpolicy [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota store - jedna z následujících hodnot: active: zobrazení informací v zásobníku (výchozí), persistent: zobrazení trvalých informací. Poznámky: Zobrazí položky zásad předpon použité při výběru zdrojové a cílové adresy.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 show prefixpolicy - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace o zásadě předpony. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy reset
Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6.
netsh routing ipx rip add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras ipx help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ip set address
Zadanému rozhraní nastaví adresu IP nebo výchozí bránu.
netsh routing ip relay help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh p2p idmgr show
Zobrazí informace týkající se identity.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí informace o zásadě předpony. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/prefixpolicy.htm
0.14
18350

Can I install Windows 11 offline?

 /

Taskkill with the Cmd.exe, can I use correct and useful with examples!

 /

Q-Dir autostart under Windows 11, 10, 8.1, ... and auto update!

 /

Find Thumbnail Cache in Windows 10/11!

 /

Replace function with special character support!

 /

Windows Desktop Uhr Programme!

 /

Check smartphone phone credit?

 /

Wie kann ich das Windows 8.1 Kennwort des Benutzerkontos erstellen, ändern, oder entfernen?

 /

Auto Shutdown the Windows 8.1 and 10 ergo Turn-off the PC!

 /

How to delete Autocomplete entries, strings, text entered by mistake or no longer wanted?

 /

Find, enable, turn off, view Outlook Favorites Folder?

 /

Clear virtual memory pagefile at Windows-8 Shutdown (8.1, 10, seven)!

 /