NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show prefixpolicy ? Použití: show prefixpolicy [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota store - jedna z následujících hodnot: active: zobrazení informací v zásobníku (výchozí), persistent: zobrazení trvalých informací. Poznámky: Zobrazí položky zásad předpon použité při výběru zdrojové a cílové adresy.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 show prefixpolicy - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace o zásadě předpony. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy reset
Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6.
netsh routing ipx rip add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras ipx help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ip set address
Zadanému rozhraní nastaví adresu IP nebo výchozí bránu.
netsh routing ip relay help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh p2p idmgr show
Zobrazí informace týkající se identity.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/prefixpolicy.htm

0.109

Benutzerkonto Sperre unter Windows einrichten!

 /

How to format new hard drive, or create new partition eg. volume in Windows-8 / 8.1 / 10?

 /

How can I uninstall the MultiClipBoardSlots from Windows OS!

 /

How can I uninstall the DesktopSnowOK from Windows?

 /

What is Unicode / I need that?

 /

Add Windows-7 Desktop Gadgets to Windows 8.1 or Windows-10!

 /

Windows 10 Update and Folder Protection turn off and on, how to?

 /

Where is the difference between favorites and Quick links?

 /