NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show prefixpolicy ? Použití: show prefixpolicy [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota store - jedna z následujících hodnot: active: zobrazení informací v zásobníku (výchozí), persistent: zobrazení trvalých informací. Poznámky: Zobrazí položky zásad předpon použité při výběru zdrojové a cílové adresy.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 show prefixpolicy - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace o zásadě předpony. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy reset
Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6.
netsh routing ipx rip add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras ipx help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ip set address
Zadanému rozhraní nastaví adresu IP nebo výchozí bránu.
netsh routing ip relay help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh p2p idmgr show
Zobrazí informace týkající se identity.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí informace o zásadě předpony. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/prefixpolicy.htm
0.187
18350

Can i change drive letter in Windows 8.1 and 10!

 /

Facebook und andere Passwörter herausfinden ohne zurücksetzen?

 /

Disable auto expand folder in Windows 7 Explorer?

 /

Einstellbarer Timer für Desktop Icons!

 /

Defragmenter in Windows 8.1 and Windows 10 (hard drives, optimization)!

 /

Optional als installiertes, oder portables Windows Zwischenablagen-Tool!

 /

In Windows 7, specific applications or programs always run as administrator, or start!

 /

How can I turn off the seconds Pointer in the desktop Clock (Windows)?

 /

How can I insert symbols from unicode character set in Facebook with QuickTextPaste?

 /

Ist meine Festplatte HDD, oder SSD unter Windows 10 / 8.1?

 /

Start Q-Dir with *.QDR settings from the Task-Bar in Windows (10,8.1,7)?

 /

Enable print logging on Windows 10, 8.1, ... and MS Server!

 /