NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » help

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx help ? Použití: help Poznámky: Zobrazí seznam příkazů.

NETSH / RAS / IPX / HELP

netsh ras ipx help - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí seznam příkazů. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, help, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf delete routefilter
Odstraní filtr protokolu OSPF pro směrování.
netsh lan help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ipx sap show interface
Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.
netsh routing ip add boundary
Přidá do rozhraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 6to4 set state
Nastaví stav rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ipx/help.htm
0.077

My-Documents Windows 10, change the path, how to?

 /

Was bedeuten die einzelnen Aufzeichnungen in Lauschangriff?

 /

How do I increase the speed of the HDD (SSD / HD)?

 /

IMG file open, how can you do that (ISO)?

 /

How to Fix Bad Desktop Icons in Windows 10?

 /

Scan multiple pages and create (save) as a single PDF file?

 /

Exit and Standby / Hibernation option on Windows 10 Seven and higher?

 /

Keyboard shortcuts to re-start / close Windows programs?

 /