NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » install

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip install ? Použití: install Instaluje směrové protokoly pod protokolem IP.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / INSTALL

netsh routing ip rip install - Windows 2000/XP - Příkazy Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, install, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy delete v6tov6
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios show interface
Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.
netsh ras ip show config
Zobrazí aktuální konfiguraci IP RAS.
netsh interface ip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip relay delete dhcpserver
Z globálního seznamu serverů DHCP odstraní servery DHCP.
netsh p2p idmgr delete identity
Odstraní identity.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/install.htm
0.234
19666

What is a print server?

 /

Can I customize the Windows 8.1 / 8 indexing options (advanced searching)?

 /

Den Windows-7 Computernamen und die Arbeitsgruppe ändern?

 /

Safely Remove Disk on Windows 10?

 /

How to scan to pdf in Windows 8 / 10 and 8.1?

 /

How to do a double-click?

 /

Offene Sachen und Anregungen für QTP!

 /

The tabed cmd.exe and powershell.exe!

 /

Wo kann ich die Windows 7 Sprachdateien downloaden (x64, x32, x86)?

 /

Can I Change Data Execution Prevention (DEP) settings in Windows-7?

 /

Tipp einfaches mehrfach umbenennen in den Explorer-Ansichten!

 /

Windows is being prepared - depends on Windows 10 reboot?

 /