netsh » p2p » pnrp » diagnostics » ping » host

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp diagnostics ping host ? Použití: ping host [host=]{ | } [cloud=] Parametry: cloud - Shluk pro provedení příkazu Ping na hostitele. Poznámky: Provede příkaz Ping na uzel podle zadané adresy nebo názvu hostitele. Příklady: ping host myhost Global_

NETSH / P2P / PNRP / DIAGNOSTICS / PING / HOST


Quick - Link:
netsh ras show activeservers
Čeká na inzerování serverů RAS.
netsh interface ip show tcpconn
Zobrazí připojení protokolu TCP.
netsh p2p pnrp cloud show initialization
Zobrazí konfiguraci či stav zavádění shluku.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQProvede příkaz Ping na uzel podle adresy. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/diagnostics/ping/host.htm
0.061
17854

Is my Windows 10 activated, where can I see it?

Turn off the lock screen in Windows 10 / 11 , can I?

Directory print / expression, but can I (details)?

Computer aus dem Ruhemodus ohne Anmeldung starten!

I want to crack the www.ebay.de account, is there a hack?

Desktop icons and shortcuts are not displayed in Windows 10/11?(0)