NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » diagnostics » ping » host

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp diagnostics ping host ? Použití: ping host [host=]{ | } [cloud=] Parametry: cloud - Shluk pro provedení příkazu Ping na hostitele. Poznámky: Provede příkaz Ping na uzel podle zadané adresy nebo názvu hostitele. Příklady: ping host myhost Global_

NETSH / P2P / PNRP / DIAGNOSTICS / PING / HOST

netsh p2p pnrp diagnostics ping host - Windows 2000/XP - Příkazy Provede příkaz Ping na uzel podle adresy. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, diagnostics, ping, host, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ipx sap
Změny kontextu `netsh routing ipx sap'.
netsh ras show activeservers
Čeká na inzerování serverů RAS.
netsh interface ip show tcpconn
Zobrazí připojení protokolu TCP.
netsh routing ip rip add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh p2p pnrp cloud show initialization
Zobrazí konfiguraci či stav zavádění shluku.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Provede příkaz Ping na uzel podle adresy. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/diagnostics/ping/host.htm
0.218
17854

What is an internet platform?

 /

To download the latest version Of Windows 10, but where?

 /

How can I see if I have x64 Edition or Windows x32/x86 on Windows 10/8.1?

 /

Create Windows 8 / 8.1 desktop shortcut for Program-Files and Program-Files(x86)!

 /

On Windows 8.1 and 10, how to turn off the Internet?

 /

Windows Schriftarten löschen, deinstallieren, entfernen, hinzufügen?

 /

How can i translate Auto Hide Mouse Cursor Free in my language?

 /

Windows 10 SDK c++ Download!

 /

Reset standard fonts for programs to default in Windows 7, can I?

 /

Was ist Full-HD?

 /

How do I move apps to a new virtual desktop on Windows 10?

 /

TraceRouteOK! Der Routenfinder für Windows

 /