NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » diagnostics » ping » host

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp diagnostics ping host ? Použití: ping host [host=]{ | } [cloud=] Parametry: cloud - Shluk pro provedení příkazu Ping na hostitele. Poznámky: Provede příkaz Ping na uzel podle zadané adresy nebo názvu hostitele. Příklady: ping host myhost Global_

NETSH / P2P / PNRP / DIAGNOSTICS / PING / HOST

netsh p2p pnrp diagnostics ping host - Windows 2000/XP - Příkazy Provede příkaz Ping na uzel podle adresy. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, diagnostics, ping, host, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ipx sap
Změny kontextu `netsh routing ipx sap'.
netsh ras show activeservers
Čeká na inzerování serverů RAS.
netsh interface ip show tcpconn
Zobrazí připojení protokolu TCP.
netsh routing ip rip add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh p2p pnrp cloud show initialization
Zobrazí konfiguraci či stav zavádění shluku.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/diagnostics/ping/host.htm
0.062

Geschwindigkeit Mobile Daten LTE/4G/2G/E am Samsung Galaxy anpassen?

 /

Paint Stress test for Laptop, Notebooks, Tablets, Desktop PCs or Surface Pro and Go!

 /

Problems when auto upgrading to Windows 10?

 /

The 7-zip context is not in Explorer-Views under Windows 10 x64. Why?

 /

New folder hotkey in Windows 7 for Windows Explorer!

 /

How can i translate MagicMouseTrails in my language!

 /

Translate the Find.Same.Images.OK in my Language!

 /

Find Thumbnail Cache in Windows 10!

 /