NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » diagnostics » ping » host

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp diagnostics ping host ? Použití: ping host [host=]{ | } [cloud=] Parametry: cloud - Shluk pro provedení příkazu Ping na hostitele. Poznámky: Provede příkaz Ping na uzel podle zadané adresy nebo názvu hostitele. Příklady: ping host myhost Global_

NETSH / P2P / PNRP / DIAGNOSTICS / PING / HOST

netsh p2p pnrp diagnostics ping host - Windows 2000/XP - Příkazy Provede příkaz Ping na uzel podle adresy. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, diagnostics, ping, host, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ipx sap
Změny kontextu `netsh routing ipx sap'.
netsh ras show activeservers
Čeká na inzerování serverů RAS.
netsh interface ip show tcpconn
Zobrazí připojení protokolu TCP.
netsh routing ip rip add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh p2p pnrp cloud show initialization
Zobrazí konfiguraci či stav zavádění shluku.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/diagnostics/ping/host.htm

0.046

Customize SmartScreen on Windows 10 (disable, enable)?

 /

Desktop Clock Zelda breath of the wild, how to?

 /

Uninstall The-Aero-Clock, how to?

 /

How to start Windows-7 Run-Dialog (find, open)?

 /

Desktop Icons anzeigen ausblenden in Windows 7, Hilfe?

 /

Local Group Policy Editor in Windows 10 find and open, but how to?

 /

Gadgets Windows 10?

 /

Wo ist der Ordner mit den Bildschirmschonern bei Win-7?

 /