NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show address - Zobrazí adresy IPv6. show bindingcacheentries - Zobrazí položky mezipaměti vazeb. show destinationcache - Zobrazí položky mezipaměti cílových míst. show dns - Zobrazí adresy serveru DNS. show global - Zobrazí parametry globální konfigurace. show interface - Zobrazí parametry rozhraní. show joins - Zobrazí adresy IPv6 vícesměrového vysílání. show mobility - Zobrazí parametry mobilní konfigurace. show neighbors - Zobrazí položky mezipaměti protokolu ND. show prefixpolicy - Zobrazí informace o zásadě předpony. show privacy - Zobrazí parametry konfigurace utajení. show routes - Zobrazí položky tabulky směrování. show siteprefixes - Zobrazí položky tabulky předpon sítě. show state - Zobrazí stav již nepoužívaných funkcí. show teredo - Zobrazí stav služby Teredo.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW

netsh interface ipv6 show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show notifications
Zobrazí konfiguraci upozornění brány firewall.
netsh routing ip ospf set
Nastaví konfigurační informace.
netsh lan show
Zobrazí informace.
netsh routing ipx set staticroute
Aktualizuje statickou trasu ve směrovací tabulce.
netsh routing ip add rtmroute
Přidá dočasnou trasu (NetMgmt).
netsh interface ipv6 6to4 show state
Zobrazí stav rozhraní typu 6to4.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show.htm
0.156
13464

Upgrade Windows 7 or 8.1 to Windows 10, anything else I should know?

 /

How can I turn off Windows 10 / 11 properly?

 /

Nur Dateiendungen bei der Dateidetail-Ansicht in der Spalte 'Typ' anzeigen lassen!

 /

The category desktop decoration and fun on Software OK!

 /

Desktop Programme können unter Windows 10 und 11 nicht gestartet werden, warum?

 /

When print set smaller font, so more of the directory tree fits on the page?

 /

Download and test Windows, examples?

 /

Warten auf Tastatur-Eingabe Eingabeaufforderung Script!?

 /

Disk Error Checking on Windows 10/11!

 /

Daten von Festplatten sicher löschen mit DiskPart über Eingabeaufforderung!

 /

Show full folder path in Title Bar of Quad-Explorer for Windows!

 /

How do I know if HD is bad then? Is it certain number!

 /