NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show dns ? Použití: show dns [[interface=]<řetězec>] Parametry: Parametr Hodnota interface - název určitého rozhraní. Poznámky: Zobrazí konfiguraci serveru DNS pro jedno nebo více určitých rozhraní. Příklady: show dns "Local Area Connection"

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / DNS

netsh interface ipv6 show dns - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí adresy serveru DNS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 set interface
Nastaví informace o konfiguraci rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip delete peerfilter
Odstraní filtr pro akceptovaný server druhé strany.
netsh p2p pnrp diagnostics dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh diag ping ip
Testování všech adres IP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show ifstats
Zobrazuje statistiku protokolu IGMP pro zadané rozhraní.
netsh interface ipv6 show routes
Zobrazí položky tabulky směrování.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/dns.htm
0.093

How do I find the quicktextpaste.ini (create a backup )?

 /

What is it Printer queue?

 /

How to calculate the IsMyHdOK, SSDs or HDDs benchmark points?

 /

How to control aggressive programs under Windows 8.1, 8 and 10?

 /

How can I uninstall the DesktopSnowOK from Windows?

 /

How to translate DesktopOK in your language!

 /

How to add control panel to start menu in Windows 8.1/8?

 /

What is an EXE file?

 /