NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » delete » peerfilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip delete peerfilter ? Použití: delete peerfilter [server=] Parametry: Příznak Hodnota server - Adresa IP pro server druhé strany. Poznámky: Odstraní filtr pro server druhé strany. Příklady: delete peerfilter server=10.0.0.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DELETE / PEERFILTER

netsh routing ip rip delete peerfilter - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní filtr pro akceptovaný server druhé strany. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, delete, peerfilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 renew
Restartuje rozhraní IPv6.
netsh routing ip set scope
Nastaví název oboru vícesměrového vysílání.
netsh ras aaaa show accounting
Zobrazí stávajícího zprostředkovatele účtování.
netsh firewall set allowedprogram
Nastaví v konfiguraci brány firewall povolený program.
netsh routing ip ospf add protofilter
Přidá filtr protokolu OSPF.
netsh interface show credentials
Zobrazí pověření, která lze použít pro připojení rozhraní.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/delete/peerfilter.htm

0.061

Installierte Programme in Windows 10 finden, wie kann ich sie deinstallieren?

 /

Install Windows 10 without Product Key, can I do this?

 /

Wie funktioniert die automatische Druckkopfreinigung?

 /

Can i manually create in Windows 8.1 / 8 and 10 a restore point?

 /

Show the WiFi Profiles on Windows-7?

 /

Wie kann ich Klartext, bzw. Text ohne Formatierung aus der Zwischenablage einfügen?

 /

Office 2010 direkte Download Links plus Testversionen!

 /

Can i change user account picture in Windows 7?

 /