NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » delete » peerfilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip delete peerfilter ? Použití: delete peerfilter [server=] Parametry: Příznak Hodnota server - Adresa IP pro server druhé strany. Poznámky: Odstraní filtr pro server druhé strany. Příklady: delete peerfilter server=10.0.0.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DELETE / PEERFILTER

netsh routing ip rip delete peerfilter - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní filtr pro akceptovaný server druhé strany. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, delete, peerfilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 renew
Restartuje rozhraní IPv6.
netsh routing ip set scope
Nastaví název oboru vícesměrového vysílání.
netsh ras aaaa show accounting
Zobrazí stávajícího zprostředkovatele účtování.
netsh firewall set allowedprogram
Nastaví v konfiguraci brány firewall povolený program.
netsh routing ip ospf add protofilter
Přidá filtr protokolu OSPF.
netsh interface show credentials
Zobrazí pověření, která lze použít pro připojení rozhraní.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/delete/peerfilter.htm
0.155

Start Q-Dir with last window position and view settings!

 /

How to teach your handwriting style on Windows-10 and the recognizer?

 /

Can I delete files excluding the Recycle Bin in Windows 7, 8.1, 10?

 /

Selected text to uppercase or lowercase Word Example!

 /

Can I save and open searches in Windows 7 ?

 /

Open the Disk-Management in Windows 7?

 /

For what snow on the desktop, who needs something like that?

 /

USB-Debugging Entwicklermodus aktivieren Samsung-Galaxy (Android)?

 /