NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » delete » peerfilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip delete peerfilter ? Použití: delete peerfilter [server=] Parametry: Příznak Hodnota server - Adresa IP pro server druhé strany. Poznámky: Odstraní filtr pro server druhé strany. Příklady: delete peerfilter server=10.0.0.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DELETE / PEERFILTER

netsh routing ip rip delete peerfilter - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní filtr pro akceptovaný server druhé strany. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, delete, peerfilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 renew
Restartuje rozhraní IPv6.
netsh routing ip set scope
Nastaví název oboru vícesměrového vysílání.
netsh ras aaaa show accounting
Zobrazí stávajícího zprostředkovatele účtování.
netsh firewall set allowedprogram
Nastaví v konfiguraci brány firewall povolený program.
netsh routing ip ospf add protofilter
Přidá filtr protokolu OSPF.
netsh interface show credentials
Zobrazí pověření, která lze použít pro připojení rozhraní.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/delete/peerfilter.htm
0.046

How to clean up the app folder in Windows 8.1 and 10 (delete app´s)!

 /

Don't Sleep speichert die Einstellungen nicht, wie kann ich es deinstallieren?

 /

Command prompt, change CMD settings, color, font, ...?

 /

Uninstall Windows 10 and back to good old Windows 7, how to?

 /

Connect to a Remote Registry, how to for Windows?

 /

Die Versionsnummer vom Betriebssystem Win-7 will ich am Desktop nicht sehen (ausblenden)!

 /

Help Windows 10 doesn't have a registry editor, where can i find regedit?

 /

Computer Management in Windows 8.1, 8 and 10 (Find, Open and Run)?

 /