NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » delete » peerfilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip delete peerfilter ? Format: delete peerfilter [server=] Parametre: Tag Værdi server - IP-adressen på en peer-server. Kommentarer: Sletter et filter for en server, der er godkendt som peer. Eksempler: delete peerfilter server=10.0.0.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DELETE / PEERFILTER

netsh routing ip rip delete peerfilter - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter et filter for servere, der kan godkendes som peers. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, delete, peerfilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 renew
Genstarter IPv6-gr?nseflader.
netsh routing ip set scope
Angiver navnet p? et multicast-omr?de.
netsh ras aaaa show accounting
Viser den aktuelle logf?ringsprovider.
netsh firewall set allowedprogram
Indstiller firewall-tilladt programkonfiguration.
netsh routing ip ospf add protofilter
Tilf?jer OSPF protokolfilter.
netsh interface show credentials
Angiver de legitimationsoplysninger, en gr?nseflade bruger til at oprette forbindelse.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/delete/peerfilter.htm

0.062

How to disable Grouping in Folder-Size View?

 /

Keyboard shortcut Windows-R, in Run Command, how to change?

 /

How can i sign up, register, log in on Facebook.com?

 /

Download the Visual Studio 2008 Professional Edition, 90-day trial!

 /

Warum Produktaktivierung bei Windows-7 / 10, plus Gültigkeitsprüfung und Echtheitszertifikat?

 /

Start the Device Manager on Windows 8, 8.1 and Win 10 (open, find, run)!

 /

How to Fix Error Code 80072F8F on Windows 8.1 Update?

 /

How does the Windows 8.1 / 10 activation work?

 /