netsh lan show - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show interfaces - Zobrazí seznam aktuálních rozhraní v pevné síti v systému. show profiles - Zobrazí seznam profilů v pevné síti aktuálně nakonfigurovaných v počítači. show settings - Zobrazí aktuální globální nastavení pevné místní sítě. show tracing - Zobrazí informace o tom, zda je povoleno trasování pevné místní sítě.

NETSH / LAN / SHOW

netsh lan show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace. / Windows 2000/XP
netsh, lan, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy delete v4tov4
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Určuje, zda bude vysílání překladu adres
netsh interface ip delete dns
Ze zadaného rozhraní odstraní server DNS.
netsh routing ip relay add dhcpserver
Ke globálnímu seznamu serverů DHCP přidá servery DHCP.
netsh p2p idmgr
Změny kontextu `netsh p2p idmgr'.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/show.htm
0.171
11370

Quick Text Paste Befehle und Platzhalter!

 /

Striking in neon color with date and time!

 /

The improved Windows Command Prompt and Command Line!

 /

A List of Windows Shell:Folders Commands?

 /

Maximize QuickTextPaste to see more information, how to?

 /

How much memory does windows 10!

 /

Export Explorer folder content and tree view under Windows 10 and 8.1?

 /

Why are files in the Delete at Restart list, on my windows 10?

 /

Create Action Center Desktop Shortcut for Windows 8.1/8!

 /

System admin Windows 10, can I activate the full admin account?

 /

Shift + right click context menu in the explorer views!

 /

Insert specific text into the documents and win commands even under 10!

 /