NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show interfaces - Zobrazí seznam aktuálních rozhraní v pevné síti v systému. show profiles - Zobrazí seznam profilů v pevné síti aktuálně nakonfigurovaných v počítači. show settings - Zobrazí aktuální globální nastavení pevné místní sítě. show tracing - Zobrazí informace o tom, zda je povoleno trasování pevné místní sítě.

NETSH / LAN / SHOW

netsh lan show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace. / Windows 2000/XP
netsh, lan, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy delete v4tov4
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Určuje, zda bude vysílání překladu adres
netsh interface ip delete dns
Ze zadaného rozhraní odstraní server DNS.
netsh routing ip relay add dhcpserver
Ke globálnímu seznamu serverů DHCP přidá servery DHCP.
netsh p2p idmgr
Změny kontextu `netsh p2p idmgr'.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/show.htm
0.155
11370

Windows 10 / 11 Desktop not showing, why, what can i do?

 /

Can I remove Device Performance Test Samsung-TV?

 /

Safely Remove Drives is missing from the Windows 11 taskbar, why?

 /

Beim Programm verstehe ich die Funktion "Bessere Bilder markieren" nicht?

 /

3D benchmark on and for all MS Windows OS!

 /

How can I shut down the Windows 10?

 /

How big should be the Windows 8.1 / 8.0 and disk partition size?

 /

Is kinokiste.to illegal or legal?

 /

run, runx, runa, runX, runA Tastenkürzel zum Starten von Programmen! Beispiele?

 /

How can I customize or add new language in Windows 11?

 /

Is it possible to change the title of the Quad-Explorer window?

 /

Can I Paste plain text from the clipboard via placeholder?

 /