NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show interfaces - Zobrazí seznam aktuálních rozhraní v pevné síti v systému. show profiles - Zobrazí seznam profilů v pevné síti aktuálně nakonfigurovaných v počítači. show settings - Zobrazí aktuální globální nastavení pevné místní sítě. show tracing - Zobrazí informace o tom, zda je povoleno trasování pevné místní sítě.

NETSH / LAN / SHOW

netsh lan show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace. / Windows 2000/XP
netsh, lan, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy delete v4tov4
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Určuje, zda bude vysílání překladu adres
netsh interface ip delete dns
Ze zadaného rozhraní odstraní server DNS.
netsh routing ip relay add dhcpserver
Ke globálnímu seznamu serverů DHCP přidá servery DHCP.
netsh p2p idmgr
Změny kontextu `netsh p2p idmgr'.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/show.htm
0.264
11370

Wie groß darf mein Youtube Video maximal sein (Datei, Länge)?

 /

Can I filter certain file types in the directory contents printing?

 /

How can I activate and deactivate the screen magnifier?

 /

Download Outlook or Mail for windows 7!

 /

Setup lock-out user account under Windows!

 /

Change user password in Windows 10, via NET USER command, can I?

 /

Can I Paste plain text from the clipboard via placeholder?

 /

No WIA and Twain after Windows 10 Update in Scan to PDF, why!

 /

Ausgegraut in Windows 7: Zuletzt geöffnete Programme im Startmenü speichern und anzeigen!

 /

Scan a document with a front and back page and save it as multi single PDF!

 /

Where is the classic calculator in Windows 10 (find, start, run)?

 /

Notice this is a private parking lot - Short-Car-Note!

 /