NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show interfaces - Zobrazí seznam aktuálních rozhraní v pevné síti v systému. show profiles - Zobrazí seznam profilů v pevné síti aktuálně nakonfigurovaných v počítači. show settings - Zobrazí aktuální globální nastavení pevné místní sítě. show tracing - Zobrazí informace o tom, zda je povoleno trasování pevné místní sítě.

NETSH / LAN / SHOW

netsh lan show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace. / Windows 2000/XP
netsh, lan, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy delete v4tov4
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Určuje, zda bude vysílání překladu adres
netsh interface ip delete dns
Ze zadaného rozhraní odstraní server DNS.
netsh routing ip relay add dhcpserver
Ke globálnímu seznamu serverů DHCP přidá servery DHCP.
netsh p2p idmgr
Změny kontextu `netsh p2p idmgr'.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/show.htm

0.061

How big should be the Windows 7 disk partition?

 /

Unlock and/or delete locked or protected files and folders on Windows OS. 

 /

What brings the user the Dual View and cloning in the Font Viewer?

 /

Soll ich den Energiesparmodus ausschalten in Windows 7, oder anlassen?

 /

Wie kann ich die Bookmarks von FLOCK importieren ?

 /

Show installed updates or uninstall in Windows 8.1, 8 or 7?

 /

How to find Windows 10 Creators Update on my PC?

 /

When drag drop are not all files and folders added to the list?

 /