netsh lan show - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show interfaces - Zobrazí seznam aktuálních rozhraní v pevné síti v systému. show profiles - Zobrazí seznam profilů v pevné síti aktuálně nakonfigurovaných v počítači. show settings - Zobrazí aktuální globální nastavení pevné místní sítě. show tracing - Zobrazí informace o tom, zda je povoleno trasování pevné místní sítě.

NETSH / LAN / SHOW

netsh lan show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace. / Windows 2000/XP
netsh, lan, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy delete v4tov4
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Určuje, zda bude vysílání překladu adres
netsh interface ip delete dns
Ze zadaného rozhraní odstraní server DNS.
netsh routing ip relay add dhcpserver
Ke globálnímu seznamu serverů DHCP přidá servery DHCP.
netsh p2p idmgr
Změny kontextu `netsh p2p idmgr'.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/show.htm
0.14
11370

Create Character Map Windows 7 Desktop-Shortcut to insert a special character into a document?

 /

In Q-Dir, customize the list view to details?

 /

Auto Word Wrap Example for Microsoft Excel and Word and other Office Tools!

 /

Wie kann ich DesktopSnowOK bei Windows deinstallieren?

 /

Find and use the pre-installed calculator app at Windows 10!

 /

CPU frequency in Windows 10 does not fluctuate, why?

 /

Auto-Power-Options the Energy-Plan switcher for Windows!

 /

What are the individual test values or measurements for hard drives?

 /

The Red files in Explorer List, and Tool Tip enabler?

 /

Ich kann die Bytes auf meinem Windows 10 PC nicht finden?

 /

Modify Auto-Play settings in Windows 10, (enable turn off)!

 /

Datenträgerprüfung im Windows-10 Explorer!

 /