NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » show » tracing

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan show tracing ? Použití: show tracing Poznámky: Zobrazí informace o tom, zda je povoleno trasování pevné místní sítě. Příklady: show tracing

NETSH / LAN / SHOW / TRACING

netsh lan show tracing - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace o tom, zda je povoleno trasování pevné místní sítě. / Windows 2000/XP
netsh, lan, show, tracing, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh set machine
Nastaví aktuální počítač, na kterém se bude pracovat.
netsh routing ip autodhcp show
Zobrazí informace
netsh interface ipv6 delete neighbors
Odstraní mezipaměť protokolu IPv6 Neighbor Discovery.
netsh routing ip routerdiscovery delete interface
Odstraní informace o zjišťování směrovačů.
netsh ras aaaa
Změny kontextu `netsh ras aaaa'.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/show/tracing.htm
0.156

Help in Windows 8 is missing the old Start menu, how can i activate it?

 /

Kleine Symbole Taskleisten Größe Windows 10!

 /

Restart the MS Explorer in Windows 8.1 / 10 (Reset, Filemanager)!

 /

Enable Remote Desktop on Windows-10 Home, how to (8.1 Home)?

 /

OneLoupe the classic Screen Magnifier for Windows 10/8.1/7 + Server!

 /

Change PC name Windows 10!

 /

Keep the shift key pressed and edit the command!

 /

Restart the MS Explorer in Windows 8.1 / 10 (Reset, Filemanager)!

 /