NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » show » tracing

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan show tracing ? Použití: show tracing Poznámky: Zobrazí informace o tom, zda je povoleno trasování pevné místní sítě. Příklady: show tracing

NETSH / LAN / SHOW / TRACING

netsh lan show tracing - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace o tom, zda je povoleno trasování pevné místní sítě. / Windows 2000/XP
netsh, lan, show, tracing, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh set machine
Nastaví aktuální počítač, na kterém se bude pracovat.
netsh routing ip autodhcp show
Zobrazí informace
netsh interface ipv6 delete neighbors
Odstraní mezipaměť protokolu IPv6 Neighbor Discovery.
netsh routing ip routerdiscovery delete interface
Odstraní informace o zjišťování směrovačů.
netsh ras aaaa
Změny kontextu `netsh ras aaaa'.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/show/tracing.htm
0.077

Müssen 32 Bit Programme im Ordner Programme x86 gespeichert werden?

 /

Extra traces on Windows 10 / 8.1, ... leave behind!

 /

Windows 7 turn off groups view files and folders?

 /

DesktopOK nur noch als Unicode ab Version 4.63!

 /

Remove a update from Windows 10, how to?

 /

How to create a virtual hard disk on Windows 8, 8.1 and Win 10 (VHD)?

 /

8 Mouse Balls for on the Desktop for Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

Löschen und zurücksetzen des Thumbnail-Cache in Windows 10/8.1/7, Thumbs.db?

 /