netsh winsock show - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show catalog - Zobrazí obsah katalogu Winsock.

NETSH / WINSOCK / SHOW

netsh winsock show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace / Windows 2000/XP
netsh, winsock, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add protofilter
Přidá filtr protokolu OSPF.
netsh interface show credentials
Zobrazí pověření, která lze použít pro připojení rozhraní.
netsh routing ipx sap delete filter
Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu.
netsh ras show link
Zobrazí vlastnosti propojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh interface ip show wins
Zobrazí adresy serveru WINS.
netsh routing ip rip add neighbor
Přidá na rozhraní sousední směrovač RIP.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí informace / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/winsock/show.htm
0.14
12226

Windows-10 App Mikrofon Zugriff verweigern, aber wie!

 /

Is it possible to activate Windows 10 by phone?

 /

Windows 10 network adapters are missing, where can I find them?

 /

Erstellen einer Desktop-Verknüpfung für die Windows 8 Bildschirmtastatur?

 /

Desktop Pointer Stick as an Blue Office Clamp for Windows!

 /

Multiple Explorer Panel Preview not only for Windows 10!

 /

Hilfe, kann die Windows 8.1 Bildschirmtastatur nicht finden, öffnen, oder starten!

 /

Screensaver to display, pictures directory in windows 8.1 / 10?

 /

Set Countdown Timer and use Stopwatches in Windows 10, can I?

 /

Windows-7 hat kein Mail und kein Outlook Express!

 /

Help in Windows 8 is missing the old Start menu, how can i activate it?

 /

What is the difference between Windows 8 x64 to x86,x32 and Win 8.1?

 /