NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » add » neighbor

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip add neighbor ? Použití: add neighbor [name=]<řetězec> [addr=] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, kde je protokol RIP připraven k použití. addr - Adresa IP pro sousední směrovač RIP. Poznámky: Přidá na rozhraní sousední směrovač RIP. Příklady: add neighbor "Připojení místní sítě" 10.0.0.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / ADD / NEIGHBOR

netsh routing ip rip add neighbor - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá na rozhraní sousední směrovač RIP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, add, neighbor, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show icmpsetting
Zobrazí konfiguraci protokolu ICMP v nastavení
netsh routing ip ospf dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh lan set
Konfiguruje nastavení rozhraní.
netsh routing ipx set filter
Aktualizuje filtr paketů v seznamu filtrů.
netsh routing ip add interface
Povolí předávání mezi protokoly IP na rozhraní.
netsh interface ipv6 6to4 show interface
Zobrazí informace o konfiguraci rozhraní typu 6to4.




... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell










Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/add/neighbor.htm
0.031

Wo finde ich den Download für eine gute Alternative zu Microsofts Office?

 /

Warum erscheint bei Copy Paste das Auswahlmenü?

 /

Disable auto start of the speech recognition in Windows 8.1 (turn off)?

 /

Wo ist der Unterschied zwischen Windows 7 Ultimate x64 zu x86?

 /