NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » show » icmpsetting

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall show icmpsetting ? show icmpsetting [ [ verbose = ] DISABLE|ENABLE ] Zobrazí konfiguraci brány firewall protokolu ICMP. Parametry: verbose - Režim podrobného výpisu (volitelné). DISABLE - Zobrazí pouze souhrnné informace (výchozí). ENABLE - Zobrazí všechny dostupné informace. Příklady: show icmpsetting show icmpsetting DISABLE show icmpsetting ENABLE show icmpsetting verbose = DISABLE show icmpsetting verbose = ENABLE

NETSH / FIREWALL / SHOW / ICMPSETTING

netsh firewall show icmpsetting - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci protokolu ICMP v nastavení / Windows 2000/XP
netsh, firewall, show, icmpsetting, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip rip delete neighbor
Odstraní z rozhraní sousední směrovač RIP.
netsh p2p pnrp diagnostics
Změny kontextu `netsh p2p pnrp diagnostics'.
netsh diag ping ieproxy
Testování rozhraní proxy aplikace Internet Explorer pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show grouptable
Zobrazí tabulku skupin hostitelů protokolu IGMP vícesměrové skupiny.
netsh interface ipv6 show privacy
Zobrazí parametry konfigurace utajení.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall/show/icmpsetting.htm

0.03

Wie formatiere ich unter Windows 8.1/10 neue Festplatten, oder erstelle eine neue Partition?

 /

No file share selected, what can I do?

 /

Disable Bitlocker, Windows-10?

 /

Change user password in Windows 10, via NET USER command, how to?

 /

Customize SmartScreen on Windows 10 (disable, enable)?

 /

What is Virtual Memory?

 /

Microsoft's Microsoft Office should also be available for free, but where?

 /

USB Debugging Developer Mode Enable Samsung Galaxy (Android)?

 /