NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » show » grouptable

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp show grouptable ? Použití: show grouptable [[index=] [[rr=]celé_číslo]] Parametry: Příznak Hodnota index - Adresa IP skupiny vícesměrového vysílání, pro kterou chcete zobrazit aktivní hostitele, kteří jsou v ní spojeni. rr - Obnovovací interval vyjádřený jako hodnota v sekundách. Poznámky: Zobrazuje tabulku hostitelů pro zadanou skupinu vícesměrového vysílání. Příklady: show grouptable index=239.192.1.100 rr=5 Příklad zobrazuje tabulku hostitelů pro skupinu vícesměrového vysílání protokolu, určenou adresou IP 239.192.1.100, s obnovovacím intervalem 5 sekund.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SHOW / GROUPTABLE

netsh routing ip igmp show grouptable - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí tabulku skupin hostitelů protokolu IGMP vícesměrové skupiny. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, show, grouptable, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy delete v6tov4
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh ras ip show
Zobrazí informace.
netsh interface ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip relay delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh p2p idmgr delete group
Odstraní skupiny z identit.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí tabulku skupin hostitelů protokolu IGMP vícesměrové skupiny. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/show/grouptable.htm
0.218
21611

If do nothing on the PC as soon as possible in standby mode under Windows 10, 8.1, 7!

 /

Als Administrator Programm ausführen unter Windows 10 gefährlich!

 /

How do I improve working with the keyboard on Windows 10?

 /

Das Internet am Samsung Galaxy ist zu langsam, was tun?

 /

Show the WiFi Profiles on Windows-7?

 /

Windows Photos and Pictures convert to single PDF file, easy and fast!

 /

Internet Explorer 11 Eingabeleiste fehlt (Suchfeld, Menü)!

 /

Desktop Hintergrund bei nicht aktiviertem Windows 10 ändern?

 /

How to find Windows 8:! On-Screen Keyboard, (10, open, start, run, osk.exe)?

 /

Was ist das exFAT Formatierung in Windows-10 (8.1/7)?

 /

How do i know if i need to install 32 bit or 64 bit windows 7?

 /

NewFileTime Video!

 /