netsh routing ip igmp show grouptable - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » show » grouptable

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp show grouptable ? Použití: show grouptable [[index=] [[rr=]celé_číslo]] Parametry: Příznak Hodnota index - Adresa IP skupiny vícesměrového vysílání, pro kterou chcete zobrazit aktivní hostitele, kteří jsou v ní spojeni. rr - Obnovovací interval vyjádřený jako hodnota v sekundách. Poznámky: Zobrazuje tabulku hostitelů pro zadanou skupinu vícesměrového vysílání. Příklady: show grouptable index=239.192.1.100 rr=5 Příklad zobrazuje tabulku hostitelů pro skupinu vícesměrového vysílání protokolu, určenou adresou IP 239.192.1.100, s obnovovacím intervalem 5 sekund.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SHOW / GROUPTABLE

netsh routing ip igmp show grouptable - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí tabulku skupin hostitelů protokolu IGMP vícesměrové skupiny. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, show, grouptable, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy delete v6tov4
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh ras ip show
Zobrazí informace.
netsh interface ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip relay delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh p2p idmgr delete group
Odstraní skupiny z identit.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí tabulku skupin hostitelů protokolu IGMP vícesměrové skupiny. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/show/grouptable.htm
0.156
21611

Local Group Policy Editor in Windows 10 find and open, but can I?

 /

What can I do if my Windows 10 computer does not start?

 /

Switch to bold font on Windows 10 system-wide, but how to?

 /

Adjust the preview window size in Windows 10, can I (MS-Explorer, enable)?

 /

Use right, left, middle mouse button as clipboard friend!

 /

Fonts Print Overview!

 /

Your account is now infected! Modify the password this time!

 /

Internet Explorer 11 und Cookies Einstellungen anpassen!

 /

This file can not be deleted!

 /

I have accesses to the hard drive, even if I do nothing?

 /

How to Create a Diagonal Text in Word!

 /

Create on the fly one or multiple non-compressible files!

 /