netsh routing ip igmp show grouptable - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » show » grouptable

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp show grouptable ? Použití: show grouptable [[index=] [[rr=]celé_číslo]] Parametry: Příznak Hodnota index - Adresa IP skupiny vícesměrového vysílání, pro kterou chcete zobrazit aktivní hostitele, kteří jsou v ní spojeni. rr - Obnovovací interval vyjádřený jako hodnota v sekundách. Poznámky: Zobrazuje tabulku hostitelů pro zadanou skupinu vícesměrového vysílání. Příklady: show grouptable index=239.192.1.100 rr=5 Příklad zobrazuje tabulku hostitelů pro skupinu vícesměrového vysílání protokolu, určenou adresou IP 239.192.1.100, s obnovovacím intervalem 5 sekund.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SHOW / GROUPTABLE

netsh routing ip igmp show grouptable - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí tabulku skupin hostitelů protokolu IGMP vícesměrové skupiny. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, show, grouptable, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy delete v6tov4
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh ras ip show
Zobrazí informace.
netsh interface ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip relay delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh p2p idmgr delete group
Odstraní skupiny z identit.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí tabulku skupin hostitelů protokolu IGMP vícesměrové skupiny. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/show/grouptable.htm
0.186
21611

How can i activate Windows-10 or 8.1 via phone system?

 /

Könnte man in den einzelnen Fenstern nicht den \.. Ordner (eins nach oben) mit einblenden?

 /

Your account is now infected! Modify the password this time!

 /

Move Files with Powershell and CMD (examples)!

 /

Arbeitsplatz auf dem Desktop in Windows 10 (Computer, Systemsteuerung, Netzwerk)!

 /

Can I get Folder View properties in Windows 10 Explorer?

 /

Can I pin programs on Win7 Taskbar (unpin)?

 /

How can i start with a favorite setting for explorer views?

 /

Install fonts via Microsoft Store Windows 10!

 /

Restore File-Explorer Font Size in Windows 10, 8.1, 7 to default!

 /

Easy start New Scan Wizard under Windows 10!

 /

Wie finden ich den Ordner Hintergrundbilder in Windows-10?

 /