NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » show » grouptable

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp show grouptable ? Použití: show grouptable [[index=] [[rr=]celé_číslo]] Parametry: Příznak Hodnota index - Adresa IP skupiny vícesměrového vysílání, pro kterou chcete zobrazit aktivní hostitele, kteří jsou v ní spojeni. rr - Obnovovací interval vyjádřený jako hodnota v sekundách. Poznámky: Zobrazuje tabulku hostitelů pro zadanou skupinu vícesměrového vysílání. Příklady: show grouptable index=239.192.1.100 rr=5 Příklad zobrazuje tabulku hostitelů pro skupinu vícesměrového vysílání protokolu, určenou adresou IP 239.192.1.100, s obnovovacím intervalem 5 sekund.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SHOW / GROUPTABLE

netsh routing ip igmp show grouptable - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí tabulku skupin hostitelů protokolu IGMP vícesměrové skupiny. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, show, grouptable, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy delete v6tov4
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh ras ip show
Zobrazí informace.
netsh interface ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip relay delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh p2p idmgr delete group
Odstraní skupiny z identit.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí tabulku skupin hostitelů protokolu IGMP vícesměrové skupiny. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/show/grouptable.htm
0.53
21611

Writing notes with Windows 10/11 is easy!

 /

So löschen Sie einen gesperrten Ordner oder Datei in Windows 10/11!

 /

Distances between the objects in Windows 11 Explorer! 

 /

The performance index is still signifying for many Windows 11, 10, ... users!

 /

Locate Direct X in Windows 10!

 /

Wie kann ich die Microsoft Office 365 Autoupdate Einstellung prüfen?

 /

How can I change the default language in the desktop calendar?

 /

Visual Studio 2022 runterladen!

 /

Who needs this stopwatch for Windows 11, 10, ... etc?

 /

Send by email in the File Explorer on Windows 10 / 11!

 /

Save Icon Layout at Program Start and exit!

 /

Put the processor to full load to 100 percent under Windows 10 / 11!

 /