NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » show » grouptable

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp show grouptable ? Kullanım: show grouptable [[index=] [[rr=]tamsayı]] Parametreler: Etiket Değer index - Katılan etkin ana makinelerini görüntülemek istediğiniz çok noktaya yayın grubunun IP adresi. rr - Saniye olarak yenileme oranı. Açıklamalar: Belirtilen çok noktaya yayın grubunun ana makineler tablosunu gösterir. Örnek: show grouptable index=239.192.1.100 rr=5 Örnek komut, IP adresi 239.192.1.100 olan IGMP çok noktaya yayın grubunun ana makineler tablosunu her 5 saniyede yenileyerek gösterir.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SHOW / GROUPTABLE

netsh routing ip igmp show grouptable - Windows 2000/XP - Komutları Çok noktaya yay?n grunbu için IGMP ana makineler grup tablosunu göster / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, show, grouptable, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy delete v6tov4
IPv6 dinlemesi ve IPv4 yoluyla proxy ba?lant?s? yapmak için kullan?lan girdiyi siler.
netsh routing ipx netbios show
Yap?land?rma bilgilerini gösterir.
netsh ras ip show
Bilgi gösterir.
netsh interface ip dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ip relay delete
Bir yap?land?rma giriºini tablodan siler.
netsh p2p idmgr delete group
Kimliklerden gruplar? siler.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/show/grouptable.htm

0.077

How can I uninstall the DesktopSnowOK from Windows?

 /

Was ist eine SD-Speicherkarte?

 /

Shutdown, Log-Off, Restart in windows 8.1 / 10 tray area!

 /

Save state and Settings Problem?

 /

Wie kann ich die Bookmarks von FLOCK importieren ?

 /

Can i manually create in Windows 8.1 / 8 and 10 a restore point?

 /

Start programs with different priority classes, how to?

 /

Print or export search result data list from Explorer in Win 10, 8.1, 7 (xls, txt, html, csv)!

 /