NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » show » grouptable

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp show grouptable ? Format: show grouptable [[index=] [[rr=]heltal]] Parametre: Tag Værdi index - IP-adressen på den multicast-gruppe, som du ønsker, skal vise sine aktive tilsluttede værter. rr - En opdateringshastighed udtrykt som en værdi i sekunder. Bemærkninger: Viser værtstabellen for en bestemt multicast-gruppe. Eksempel: show grouptable index=239.192.1.100 rr=5 Kommandoeksemplet viser værtstabellen for en IGMP-multicast-gruppe, som identificeres af IP-adressen 239.192.1.100 med en opdatering hvert femte sekund.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SHOW / GROUPTABLE

netsh routing ip igmp show grouptable - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser IGMP-v?rtsgruppetabel for en multicast-gruppe. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, show, grouptable, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy delete v6tov4
Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh routing ipx netbios show
Viser konfigurationsoplysninger.
netsh ras ip show
Viser oplysninger.
netsh interface ip dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ip relay delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel
netsh p2p idmgr delete group
Sletter grupper fra identiteter.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/show/grouptable.htm

0.046

Run Windows 10 command prompt (cmd.exe) in administrator mode!

 /

How to force the standby, I don't like hibernate on Windows 10, 8.1 Tablet-PC?

 /

Open and Change Windows-10 Control-Panel to classic view (find, start)?

 /

Snow and other Flakes for you Windows Desktop!

 /

Troubleshoot, repair or recovery Windows 8 and 8.1 with Windows 8 (8.1) Installations DVD!

 /

How to create and format a new partition (volume) in Windows 7?

 /

How to show Recycle Bin Icon on the Windows 7 Desktop?

 /

What is the difference between Windows 7 Ultimate x64 to x86?

 /