NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » delete » v6tov4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy delete v6tov4 ? Format: delete v6tov4 [listenport=]| [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametre: Parameter Værdi listenport - Den IPv6-port, der skal lyttes på. listenaddress - Den IPv6-adresse, der skal lyttes på. protocol - Den protokol, der skal anvendes. På nuværende tidspunkt understøttes kun TCP. Bemærkninger: Sletter en port, der skal lyttes på, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / DELETE / V6TOV4

netsh interface portproxy delete v6tov4 - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, delete, v6tov4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp set interface
Skifter parametre for DHCP-allokatoren for en gr?nseflade.
netsh interface ipv6 delete interface
Sletter en gr?nseflade fra IPv6-stakken.
netsh routing ip routerdiscovery delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel
netsh ras
?ndringer til 'netsh ras'-konteksten.
netsh diag show test
Viser alle kategorier og udf?rer alle test.
netsh routing ip nat delete portmapping
Sletter en protokolporttilknytning fra en NAT-aktiveret gr?nseflade.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/delete/v6tov4.htm
0.421
24103

So übersetzen Sie DesktopOK in Ihrer Sprache!

 /

Startup Folder and all User Startup Folder for Windows 11!

 /

What is an illustration?

 /

Run Performance Test on Windows 7 ergo Windows Experience Index!

 /

Make Windows command prompt wider, can I?

 /

Can I view and use the fonts excluding installing the windows font file?

 /

Soll ich den offiziellen Windows 11 Download verwenden?

 /

Was sind Bild-Formate?

 /

Activate the boot animation in Windows 11 and 10!

 /

Status: Is downloaded - 100 percent and Windows 10 hangs?

 /

Windows 10/11 desktop icons are so big, why, how to change this?

 /

What is a PS2 printer port?

 /