NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » delete » v6tov4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy delete v6tov4 ? Bruk: delete v6tov4 [listenport=]| [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametere: Kode Verdi listenport - IPv6-port det skal lyttes på. listenaddress - IPv6-adresse det skal lyttes på. protocol - Protokoll som skal brukes. Bare TCP støttes for øyeblikket. Merknader: Sletter en oppføring det lyttes på for IPv6 , og kobles til med proxy via IPv4.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / DELETE / V6TOV4

netsh interface portproxy delete v6tov4 - Windows 2000/XP - kommando Sletter en oppf?ring det skal lyttes p? og kobles til med proxy via IPv4. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, delete, v6tov4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp set interface
Endrer DHCP-tildelerparametere for et grensesnitt.
netsh interface ipv6 delete interface
Sletter et grensesnitt fra IPv6-stakken.
netsh routing ip routerdiscovery delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh ras
Endrer til konteksten "netsh ras".
netsh diag show test
Viser alle kategorier og utf?rer alle tester.
netsh routing ip nat delete portmapping
Sletter en protokollporttilordning fra et NAT-aktivert grensesnitt
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Sletter en oppf?ring det skal lyttes p? og kobles til med proxy via IPv4. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/delete/v6tov4.htm
0.234
20891

Autostart in the registry on Windows 10, 8.1!

 /

Windows 8, 10 Sound Fenster als Verknüpfung auf dem Desktop wie in Win8?

 /

Warum Grafik optimieren und Performance verbessern?

 /

Quad-Explorer Q-Dir als vertrauenswürdige Anwendung unter Windows-10!

 /

No file share selected, what can I do?

 /

Where do I find and start the PowerShell in Windows 10?

 /

Auto-Expand of the windows system favorites at program start?

 /

Clone all File-Explorer Views in Quad Explorer under Windows 10, 8.1, ...!

 /

Google Analytics doesn't track the referral, why?

 /

Prevent Windows 10 programs from automatically starting, how does it work?

 /

If you could remove the mouse focus of the magnifier?

 /

Create a password reset eg. recovery disk for Windows 8.1, 8 and Windows 10!

 /