netsh routing ip nat delete portmapping - Windows 2000/XP - Kommandoer


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » delete » portmapping

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat delete portmapping ? Format: delete portmapping [name=] [proto=]tcp|udp [publicip=]|0.0.0.0 [publicport=]heltal Parametre: Tag Værdi name - Navnet på den grænseflade du vil slette en NAT- porttilknytning fra. proto - En af følgende værdier: tcp: Indstiller protokoltypen til TCP. udp: Indstiller protokoltypen til UDP. publicip - Enten en angivet ekstern IP-adresse på det offentlige netværk eller 0.0.0.0 for at angive en IP-adresse, der ikke er angivet i det private netværksadresseområde. publicport - Et tal mellem 0 og 9999 til den offentlige protokolport. Bemærkninger: Sletter en protokolportstilknytning fra den angivne NAT-grænseflade. Eksempel: delete portmapping lokal tcp 0.0.0.0 80

NETSH / ROUTING / IP / NAT / DELETE / PORTMAPPING

netsh routing ip nat delete portmapping - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter en protokolporttilknytning fra en NAT-aktiveret gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, delete, portmapping, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface portproxy set v4tov6
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh routing ipx rip delete filter
Sletter en protokolfilterpost fra listen med filtre.
netsh ras ipx set negotiation
Angiver, om IP forhandles for klient-RAS-forbindelser.
netsh interface ip show
Viser oplysninger.
netsh routing ip relay set global
Indstiller globale parametre for konfiguration af DHCP Relay Agent.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Sletter en protokolporttilknytning fra en NAT-aktiveret gr?nseflade. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/delete/portmapping.htm
0.171
21097

Activate Windows 8 / 10 and 8.1 screen saver via screensaver settings!

 /

Windows 10/7 Clipboard is broken, what did I do wrong?

 /

Beenden der Prozesse und Programme erzwingen?

 /

Has the Firefox problems with Windows-7?

 /

The timer can not be set to prevent standby, why?

 /

External hard disk standby turn off Win-10 (USB, eSATA)?

 /

Neben Schreiben, Löschen und Unbenennen würde ich auch noch gerne Kopieren überwachen?

 /

SysTreeViev32 versus Tree-List-View-Hybrid-OK!

 /

Transparent glass (Aero) mouse balls for Windows!  

 /

Know your download location for Vista Language Packs?

 /

Microsoft Office 2013 download links plus trial test versions!

 /

Problems if try to run a downloaded program from Internet on Windows-8.1?

 /