NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » delete » portmapping

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat delete portmapping ? Format: delete portmapping [name=] [proto=]tcp|udp [publicip=]|0.0.0.0 [publicport=]heltal Parametre: Tag Værdi name - Navnet på den grænseflade du vil slette en NAT- porttilknytning fra. proto - En af følgende værdier: tcp: Indstiller protokoltypen til TCP. udp: Indstiller protokoltypen til UDP. publicip - Enten en angivet ekstern IP-adresse på det offentlige netværk eller 0.0.0.0 for at angive en IP-adresse, der ikke er angivet i det private netværksadresseområde. publicport - Et tal mellem 0 og 9999 til den offentlige protokolport. Bemærkninger: Sletter en protokolportstilknytning fra den angivne NAT-grænseflade. Eksempel: delete portmapping lokal tcp 0.0.0.0 80

NETSH / ROUTING / IP / NAT / DELETE / PORTMAPPING

netsh routing ip nat delete portmapping - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter en protokolporttilknytning fra en NAT-aktiveret gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, delete, portmapping, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface portproxy set v4tov6
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh routing ipx rip delete filter
Sletter en protokolfilterpost fra listen med filtre.
netsh ras ipx set negotiation
Angiver, om IP forhandles for klient-RAS-forbindelser.
netsh interface ip show
Viser oplysninger.
netsh routing ip relay set global
Indstiller globale parametre for konfiguration af DHCP Relay Agent.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Sletter en protokolporttilknytning fra en NAT-aktiveret gr?nseflade. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/delete/portmapping.htm
0.187
21097

External monitor, work with closed lid on notebook under Windows 10/11!

 /

Can I reactivate the start tiles known from 10 in Windows 11?

 /

The second hand on the analog desktop clock on Windows is gone?

 /

Can i use StressMyPC for Stress and Test the Dual CPU System?

 /

Restore icons Size and Spacing from command line, how to?

 /

Die Vorschau-Fenster Größe in Windows 10/11 anpassen (ms-Explorer, aktivieren)?

 /

Use for lock screen own picture on Windows 10/11 via lock screen settings!

 /

For what Explorer Friend in Desktop O.K.?

 /

Google Chrome Cookies löschen am Desktop PC!

 /

Cannot delete a directory merged with PowerQuest Partition Magic 8.0?

 /

Warum muss ich in Windows 7 die Hardware sicher entfernen?

 /

Can the graphics card GPU be loaded with the 3D autopilot for a long time?

 /