NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » delete » portmapping

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat delete portmapping ? Format: delete portmapping [name=] [proto=]tcp|udp [publicip=]|0.0.0.0 [publicport=]heltal Parametre: Tag Værdi name - Navnet på den grænseflade du vil slette en NAT- porttilknytning fra. proto - En af følgende værdier: tcp: Indstiller protokoltypen til TCP. udp: Indstiller protokoltypen til UDP. publicip - Enten en angivet ekstern IP-adresse på det offentlige netværk eller 0.0.0.0 for at angive en IP-adresse, der ikke er angivet i det private netværksadresseområde. publicport - Et tal mellem 0 og 9999 til den offentlige protokolport. Bemærkninger: Sletter en protokolportstilknytning fra den angivne NAT-grænseflade. Eksempel: delete portmapping lokal tcp 0.0.0.0 80

NETSH / ROUTING / IP / NAT / DELETE / PORTMAPPING

netsh routing ip nat delete portmapping - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter en protokolporttilknytning fra en NAT-aktiveret gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, delete, portmapping, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface portproxy set v4tov6
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh routing ipx rip delete filter
Sletter en protokolfilterpost fra listen med filtre.
netsh ras ipx set negotiation
Angiver, om IP forhandles for klient-RAS-forbindelser.
netsh interface ip show
Viser oplysninger.
netsh routing ip relay set global
Indstiller globale parametre for konfiguration af DHCP Relay Agent.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Sletter en protokolporttilknytning fra en NAT-aktiveret gr?nseflade. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/delete/portmapping.htm
0.156
21097

Kann ich weiterhin Testseiten unter Windows 11 Home und Pro drucken?

 /

What are mouse tracks?

 /

Fastest way to switch user in Windows 10, 11 excluding log-off?

 /

Use multiple clipboards under Windows!

 /

What is a network admin?

 /

Pixel color queries with the help of program argument!

 /

When writing with Word, switch to full page width!

 /

Again and again emails about my win and others with funny texts!

 /

Rename automatically saved Windows desktop icons layouts!

 /

Microsoft's Microsoft Office should also be available for free, but where?

 /

How can I restart MS Windows Explorer, Windows 11, 10, 8.1, 7, ...?

 /

Was ist eine Datenträgerverwaltung?

 /