netsh routing ip nat delete portmapping - Windows 2000/XP - Kommandoer


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » delete » portmapping

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat delete portmapping ? Format: delete portmapping [name=] [proto=]tcp|udp [publicip=]|0.0.0.0 [publicport=]heltal Parametre: Tag Værdi name - Navnet på den grænseflade du vil slette en NAT- porttilknytning fra. proto - En af følgende værdier: tcp: Indstiller protokoltypen til TCP. udp: Indstiller protokoltypen til UDP. publicip - Enten en angivet ekstern IP-adresse på det offentlige netværk eller 0.0.0.0 for at angive en IP-adresse, der ikke er angivet i det private netværksadresseområde. publicport - Et tal mellem 0 og 9999 til den offentlige protokolport. Bemærkninger: Sletter en protokolportstilknytning fra den angivne NAT-grænseflade. Eksempel: delete portmapping lokal tcp 0.0.0.0 80

NETSH / ROUTING / IP / NAT / DELETE / PORTMAPPING

netsh routing ip nat delete portmapping - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter en protokolporttilknytning fra en NAT-aktiveret gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, delete, portmapping, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface portproxy set v4tov6
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh routing ipx rip delete filter
Sletter en protokolfilterpost fra listen med filtre.
netsh ras ipx set negotiation
Angiver, om IP forhandles for klient-RAS-forbindelser.
netsh interface ip show
Viser oplysninger.
netsh routing ip relay set global
Indstiller globale parametre for konfiguration af DHCP Relay Agent.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Sletter en protokolporttilknytning fra en NAT-aktiveret gr?nseflade. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/delete/portmapping.htm
0.281
21097

Schrift-Größe, Name, Art bei Programmen unter Windows 10 ändern, aber wie?

 /

Run Windows 8.1 or 10 explorer in administrative mode (open, call, start, find)?

 /

Can I enable/turn off directorys size ToolTips in Windows-7/10/8.1 Explorer?

 /

Microsoft Office 2013 download links plus trial test versions!

 /

Sperren Sie Ihren Computer mit der Maus Taste!

 /

Windows 10 OEM and full version, difference?

 /

How can I start the cmd.exe (run, open, find)?

 /

Kann ich nur Ordner hinzufügen inkl. Unterordner, aber nicht Dateien für Zeitstempel Änderungen?

 /

Is there a way i can stop it from saving the file to my desktop?

 /

Icon Size Save Enable on all MS Windows OS!

 /

Help! Default bold font in Explorer View is killing my eyes!

 /

Gruppierung der Tastenkürzel Befehle fürs schnelle Einfügen von Texten!

 /