NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » delete » portmapping

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat delete portmapping ? Format: delete portmapping [name=] [proto=]tcp|udp [publicip=]|0.0.0.0 [publicport=]heltal Parametre: Tag Værdi name - Navnet på den grænseflade du vil slette en NAT- porttilknytning fra. proto - En af følgende værdier: tcp: Indstiller protokoltypen til TCP. udp: Indstiller protokoltypen til UDP. publicip - Enten en angivet ekstern IP-adresse på det offentlige netværk eller 0.0.0.0 for at angive en IP-adresse, der ikke er angivet i det private netværksadresseområde. publicport - Et tal mellem 0 og 9999 til den offentlige protokolport. Bemærkninger: Sletter en protokolportstilknytning fra den angivne NAT-grænseflade. Eksempel: delete portmapping lokal tcp 0.0.0.0 80

NETSH / ROUTING / IP / NAT / DELETE / PORTMAPPING

netsh routing ip nat delete portmapping - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter en protokolporttilknytning fra en NAT-aktiveret gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, delete, portmapping, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface portproxy set v4tov6
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh routing ipx rip delete filter
Sletter en protokolfilterpost fra listen med filtre.
netsh ras ipx set negotiation
Angiver, om IP forhandles for klient-RAS-forbindelser.
netsh interface ip show
Viser oplysninger.
netsh routing ip relay set global
Indstiller globale parametre for konfiguration af DHCP Relay Agent.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Sletter en protokolporttilknytning fra en NAT-aktiveret gr?nseflade. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/delete/portmapping.htm
0.14
21097

Netto und Brutto bei WLAN Übertragungsrate?

 /

What are TIFF files for files?

 /

Windows 10 Explorer, Ordneransichten auf Standardwerte zurücksetzen!

 /

How to kill programs in windows 8.1/10 (programm hangouts)?

 /

Disable animations in the Windows 10 Taskbar and Settings, How-To?

 /

Downloadadresse IE-8 Windows-XP x32(x86) und x64!

 /

How can I print everything on one page in Excel?

 /

Change view to thumbnails (extra large symbols)!

 /

Die Numerische Dateisortierung unter Windows 10 über Gruppenrichtlinien!

 /

Fehlermeldung: Dieses Programm verhindert, dass Windows abgemeldet wird?

 /

Split, format, shrink new hard drive step by step ...!

 /

The Quad Explorer on Windows 10 as a portable app in the Startup directory!

 /