NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay set global ? Format: set global [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametre: Tag Værdi loglevel - En af følgende værdier: none: Ingen logføring af DHCP Relay Agent-hændelser. error: Logfør kun hændelser, som har forbindelse med DHCP Relay Agent. warn: Logfør advarsler, som har forbindelse med DHCP Relay Agent. info: Logfør oplysninger, som har forbindelse med DHCP Relay Agent. Bemærkninger: Indstiller globale parametre for konfiguration af DHCP Relay Agent. Eksempel: set global loglevel=none

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SET / GLOBAL

netsh routing ip relay set global - Windows 2000/XP - Kommandoer Indstiller globale parametre for konfiguration af DHCP Relay Agent. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip uninstall
Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh p2p pnrp peer show
Viser oplysninger.
netsh diag show mail
Viser postserverens navn og portnummer.
netsh routing ip nat delete addressrange
Sletter et adresseomr?de fra NAT-gr?nsefladens adressegruppe.
netsh interface portproxy dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ipx netbios show nbname
Viser listen med NETBIOS-navne.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Indstiller globale parametre for konfiguration af DHCP Relay Agent. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/set/global.htm
0.14
19524

Is my Windows 10 / 11 up to date?

 /

Turn off or Enable trim support for SSD on Windows 11, 10, 8.1!

 /

OneDrive.exe - Ungültiges Bild unter Windows 11 und 10!

 /

Tip simple several rename in the Explorer Views!

 /

Unterschied kostenlose Email und vollwertige echte Email (was ist besser)?

 /

Possibilities to send files or directory by email in the Quad Explorer on Windows!

 /

Own pictures for the extended Windows mouse pointer?

 /

How can I turn off Windows 10 / 11 properly?

 /

Auto Save the Desktop Symbol for Windows!

 /

Windows system file recovery program (example)!

 /

What is a loose leaf binder?

 /

My grandparents have problems to reading the text out with the tool!

 /