NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay set global ? Format: set global [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametre: Tag Værdi loglevel - En af følgende værdier: none: Ingen logføring af DHCP Relay Agent-hændelser. error: Logfør kun hændelser, som har forbindelse med DHCP Relay Agent. warn: Logfør advarsler, som har forbindelse med DHCP Relay Agent. info: Logfør oplysninger, som har forbindelse med DHCP Relay Agent. Bemærkninger: Indstiller globale parametre for konfiguration af DHCP Relay Agent. Eksempel: set global loglevel=none

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SET / GLOBAL

netsh routing ip relay set global - Windows 2000/XP - Kommandoer Indstiller globale parametre for konfiguration af DHCP Relay Agent. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip uninstall
Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh p2p pnrp peer show
Viser oplysninger.
netsh diag show mail
Viser postserverens navn og portnummer.
netsh routing ip nat delete addressrange
Sletter et adresseomr?de fra NAT-gr?nsefladens adressegruppe.
netsh interface portproxy dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ipx netbios show nbname
Viser listen med NETBIOS-navne.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Indstiller globale parametre for konfiguration af DHCP Relay Agent. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/set/global.htm
0.155
19524

What is an Office Product Key Card?

 /

Gelähmte Pixel bei einem LCD-Monitor reparieren, aber wie?

 /

V-Server vs Dedicated!

 /

Das Trennen der VHD über die Datenträgerverwaltung in Windows 8.1, 10!

 /

Where can I find the Windows on-screen keyboard?

 /

Convert File Name to File Time Stamp - Example Android Smartphones!

 /

Filemanager Q-Dir on Windows 8.1 (explorer, test, verification)?

 /

How to translate DesktopOK in your language for Windows 10, 8.1, ...!

 /

Registrieren Sie * .qdr für den benutzerdefinierten Start von Quad-Explorer!

 /

Wie entferne ich die Ameisen von meinem Windows Desktop PC?

 /

Enable Remote Desktop on Windows-10 Home, can I?

 /

What is a drive letter?

 /