NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay set global ? Použití: set global [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametry: Příznak Hodnota loglevel - Jedna z následujících hodnot: none: Žádné protokolování událostí přenosového agenta DHCP. error: Zaznamenávat pouze chyby související s přenosovým agentem DHCP. warn: Zaznamenaná upozornění související s přenosovým agentem DHCP. info: Zaznamenávat informace související s přenosovým agentem DHCP. Poznámky: Nastaví globální parametry pro konfiguraci přenosového agenta DHCP. Příklad: set global loglevel=none

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SET / GLOBAL

netsh routing ip relay set global - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví globální parametry pro konfiguraci přenosového agenta DHCP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp peer show
Zobrazí informace.
netsh diag show mail
Zobrazí název poštovního serveru a číslo portu.
netsh routing ip nat delete addressrange
Z fondu adres rozhraní NAT odstraní rozsah adres.
netsh interface portproxy dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx netbios show nbname
Zobrazí seznam názvů pro NETBIOS.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví globální parametry pro konfiguraci přenosového agenta DHCP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/set/global.htm
0.28
20366

Find Advanced display Settings on Windows 10 and server!

 /

Error message com.google.process.gapps has stopped?

 /

What is a windows console?

 /

After Windows 10 Update no CD / DVD drive in MS-Explorer!

 /

Reset standard fonts for programs to default in Windows 7, how to?

 /

Turn off Login Screen in Windows 10, can I?

 /

Download Free alternative command prompt for Windows 10!

 /

Native Bildschirm Auflösung Windows?

 /

Windows 10 and computer management!

 /

Save individual columns plus file explorer views under Win 10, 8.1, ...!

 /

System admin Windows 10, can I activate the full admin account?

 /

Speed ​​mobile data LTE / 4G / 2G / E on the Samsung Galaxy modify?

 /