NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay set global ? Použití: set global [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametry: Příznak Hodnota loglevel - Jedna z následujících hodnot: none: Žádné protokolování událostí přenosového agenta DHCP. error: Zaznamenávat pouze chyby související s přenosovým agentem DHCP. warn: Zaznamenaná upozornění související s přenosovým agentem DHCP. info: Zaznamenávat informace související s přenosovým agentem DHCP. Poznámky: Nastaví globální parametry pro konfiguraci přenosového agenta DHCP. Příklad: set global loglevel=none

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SET / GLOBAL

netsh routing ip relay set global - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví globální parametry pro konfiguraci přenosového agenta DHCP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp peer show
Zobrazí informace.
netsh diag show mail
Zobrazí název poštovního serveru a číslo portu.
netsh routing ip nat delete addressrange
Z fondu adres rozhraní NAT odstraní rozsah adres.
netsh interface portproxy dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx netbios show nbname
Zobrazí seznam názvů pro NETBIOS.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví globální parametry pro konfiguraci přenosového agenta DHCP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/set/global.htm
0.14
20366

Touch screen pen, what is it?

 /

The easiest ways to sync with a time server in Windows 10/11!

 /

Is it not possible to find not safely deleted files and then delete them safely?

 /

Touch screen pen, what is it?

 /

The easiest ways to sync with a time server in Windows 10/11!

 /

Keyboard shortcuts window change under Windows, with examples!

 /

Can I turn off the Aero in Windows 7 to 100 , not turn off it?

 /

Show My Computer or This PC as an icon?

 /

Turn off and the smileys / emojis in MS Office Word, Excel, ...!

 /

Vermisse in der Screenshot-Funktion Speichern als JPG, PNG, BMP, GIF oder TIFF! 

 /

What CPU does my Windows PC have?

 /

Can I add a comment to the photos!

 /