NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set global - Nastaví globální parametry pro konfiguraci přenosového agenta DHCP. set interface - Na rozhraní aktualizuje konfiguraci přenosového agenta DHCP.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SET

netsh routing ip relay set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp diagnostics ping host
Provede příkaz Ping na uzel podle adresy.
netsh diag ping mail
Testování poštovního serveru aplikace Outlook Express pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show proxygrouptable
Zobrazí se tabulka skupiny hostitelů IGMP pro rozhraní serveru proxy protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show teredo
Zobrazí stav služby Teredo.
netsh routing ipx dump
Zobrazí konfigurační skript.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/set.htm

0.078

Wie kann ich die Sprache in Windows-10 ändern?

 /

My-Documents Windows 10, change the path, how to?

 /

How to show administrative  Management Tools in the Windows 8.1 Start Tiles!

 /

Change user passwords in Windows 10, without knowing the current?

 /

A clock on the Windows desktop with a glass effect!

 /

Disable auto start of the speech recognition in Windows 8.1 (turn off)?

 /

For what four different duration of Benschmarks?

 /

The wrong program opens a file in Windows-8 / 10?

 /