NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set global - Nastaví globální parametry pro konfiguraci přenosového agenta DHCP. set interface - Na rozhraní aktualizuje konfiguraci přenosového agenta DHCP.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SET

netsh routing ip relay set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp diagnostics ping host
Provede příkaz Ping na uzel podle adresy.
netsh diag ping mail
Testování poštovního serveru aplikace Outlook Express pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show proxygrouptable
Zobrazí se tabulka skupiny hostitelů IGMP pro rozhraní serveru proxy protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show teredo
Zobrazí stav služby Teredo.
netsh routing ipx dump
Zobrazí konfigurační skript.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/set.htm
0.124

System Volume Information im Explorer von Q-Dir anzeigen!

 /

Colored alternative to the cmd.exe Console!

 /

Ausführen in Windows 8, 8.1 u. 10 (Dialog, RUN, starten, öffnen, finden)?

 /

Should I turn off the power saving mode OR windows, or TURN on?

 /

How to scan to pdf in Windows 8 / 10 and 8.1?

 /

Can I remove APPs from Windows 10 Start Menu?

 /

How to get Folder View properties in Windows 10 Explorer?

 /

Prevent USB devices from going into sleep mode?

 /