NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay set global ? Použití: set global [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametry: Příznak Hodnota loglevel - Jedna z následujících hodnot: none: Žádné protokolování událostí přenosového agenta DHCP. error: Zaznamenávat pouze chyby související s přenosovým agentem DHCP. warn: Zaznamenaná upozornění související s přenosovým agentem DHCP. info: Zaznamenávat informace související s přenosovým agentem DHCP. Poznámky: Nastaví globální parametry pro konfiguraci přenosového agenta DHCP. Příklad: set global loglevel=none

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SET / GLOBAL

netsh routing ip relay set global - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví globální parametry pro konfiguraci přenosového agenta DHCP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp peer show
Zobrazí informace.
netsh diag show mail
Zobrazí název poštovního serveru a číslo portu.
netsh routing ip nat delete addressrange
Z fondu adres rozhraní NAT odstraní rozsah adres.
netsh interface portproxy dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx netbios show nbname
Zobrazí seznam názvů pro NETBIOS.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/set/global.htm
0.077

Wie kann man auf Windows 8/8.1 den Taschenrechner öffnen (starten, finden, paint)?

 /

Restore Windows List-View Font Size in Windows to default!

 /

Safely remove USB drives via a Windows 8/8.1 or 10 desktop shortcut!

 /

Auf fette Schrift bei Windows 10 systemweit umstellen, aber wie?

 /

Wie kann ich FTP-Ordner öffnen/ durchsuchen mit Q-DIR? Unterstützen Sie SFTP?

 /

What is a phobia?

 /

Find Character Map for Windows 10? (start, run, download)

 /

Externe Festplatte Standby deaktivieren Win-10?

 /