NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay set global ? Použití: set global [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametry: Příznak Hodnota loglevel - Jedna z následujících hodnot: none: Žádné protokolování událostí přenosového agenta DHCP. error: Zaznamenávat pouze chyby související s přenosovým agentem DHCP. warn: Zaznamenaná upozornění související s přenosovým agentem DHCP. info: Zaznamenávat informace související s přenosovým agentem DHCP. Poznámky: Nastaví globální parametry pro konfiguraci přenosového agenta DHCP. Příklad: set global loglevel=none

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SET / GLOBAL

netsh routing ip relay set global - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví globální parametry pro konfiguraci přenosového agenta DHCP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp peer show
Zobrazí informace.
netsh diag show mail
Zobrazí název poštovního serveru a číslo portu.
netsh routing ip nat delete addressrange
Z fondu adres rozhraní NAT odstraní rozsah adres.
netsh interface portproxy dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx netbios show nbname
Zobrazí seznam názvů pro NETBIOS.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/set/global.htm
0.046

Hard disks, Hard drive?

 /

Warum befindet sich in Desktop-OK der Lautstärke-Mixer?

 /

What is the difference between Windows 7 Home, Professional, and Ultimate?

 /

Rotated Random Snow Flakes on the Desktop!

 /

Beim Filtern kann auch kein Pfad mit angegeben werden (Verzeichnis Ausdruck)!

 /

Change Windows Colors in Windows-10, (title bar, border)!

 /

Windows 10 Update and Folder Protection turn off and on, how to?

 /

How to uninstall the Internet Explorer in Windows 8.1 and 10!

 /