NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » mail

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show mail ? Použití: show mail Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Například: show mail show mail /p show mail /v

NETSH / DIAG / SHOW / MAIL

netsh diag show mail - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí název poštovního serveru a číslo portu. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, mail, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp add exclusion
Přidá vyloučení do rozsahu modulu přidělování DHCP.
netsh interface ipv6 add dns
Přidá statickou adresu serveru DNS.
netsh routing ip rip show ifbinding
Zobrazí vazbu adresy IP rozhraní protokolu RIP.
netsh p2p pnrp peer dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh diag show dns
Zobrazí servery DNS pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat add interface
Nakonfiguruje NAT na určeném rozhraní.

Windows-10
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/mail.htm

0.093

Portable use of Don't Sleep on Windows 10 and protected folder problem!

 /

Quickly Change Text Case (upper lower)!

 /

Automatically open folder in Windows 10 tree view (expand)!

 /

Bei Windows 7 die Bildschirmschoner Passwortabfrage abstellen?

 /

Hilfe, es fehlen einige Symbole im Infobereich der Windows-7 Taskleiste?

 /

The difference between the touch screen on a desktop computer and tablet!

 /

Speed ​​mobile data LTE / 4G / 2G / E on the Samsung Galaxy customize?

 /

Windows Key, Windows-Logo!

 /