NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » mail

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show mail ? Použití: show mail Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Například: show mail show mail /p show mail /v

NETSH / DIAG / SHOW / MAIL

netsh diag show mail - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí název poštovního serveru a číslo portu. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, mail, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp add exclusion
Přidá vyloučení do rozsahu modulu přidělování DHCP.
netsh interface ipv6 add dns
Přidá statickou adresu serveru DNS.
netsh routing ip rip show ifbinding
Zobrazí vazbu adresy IP rozhraní protokolu RIP.
netsh p2p pnrp peer dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh diag show dns
Zobrazí servery DNS pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat add interface
Nakonfiguruje NAT na určeném rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí název poštovního serveru a číslo portu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/mail.htm
0.296
16183

Linien im Windows Explorer Verzeichnis Baum mit Q-Dir!

 /

Zeitstempel von Ordnern und Dateien schnell und effektiv ändern!

 /

Can I somehow disable the click navigation sound on Win 10 in Q-Dir?

 /

Find Thumbnail Cache in Windows 10!

 /

What is a quotation marks?

 /

How can I customize the language in the mouse pointer stick?

 /

What are left-right arrow keys?

 /

Cancel all printing orders in Windows 10 via print service?

 /

Translate or customize the Language, can I?

 /

What if the Window-7 or Windows-8 activation period has expired?

 /

Reboot and Delete without query, what does The File Unlocker then?

 /

Can I install program and drivers in compatibility mode on Win 8 / 8.1?

 /