NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » mail

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show mail ? Použití: show mail Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Například: show mail show mail /p show mail /v

NETSH / DIAG / SHOW / MAIL

netsh diag show mail - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí název poštovního serveru a číslo portu. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, mail, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp add exclusion
Přidá vyloučení do rozsahu modulu přidělování DHCP.
netsh interface ipv6 add dns
Přidá statickou adresu serveru DNS.
netsh routing ip rip show ifbinding
Zobrazí vazbu adresy IP rozhraní protokolu RIP.
netsh p2p pnrp peer dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh diag show dns
Zobrazí servery DNS pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat add interface
Nakonfiguruje NAT na určeném rozhraní.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/mail.htm

0.124

Eine Desktop Stoppuhr ein Uhr zum Stoppen der Zeit für Windows!

 /

How to add windows programs to Favorites K.O. for a fast Task Kill?

 /

Display the full path in the title bar of Win 8.1 ms-explorer!

 /

Kostenloses Schreibprogramm für Windows 10!

 /

Help, the Windows 8 / 10 Explorer does not update e.g. auto refresh the file list view?

 /

Was ist der wesentliche Unterschied zwischen Win-7 Ultimate und Win-7 Professional?

 /

Wie kann ich den neuen Bootmanger von Windows 7/Vista reparieren?

 /

How to change the Quality of scanned eg. saved PDF-File?

 /