NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » mail

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show mail ? Použití: show mail Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Například: show mail show mail /p show mail /v

NETSH / DIAG / SHOW / MAIL

netsh diag show mail - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí název poštovního serveru a číslo portu. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, mail, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp add exclusion
Přidá vyloučení do rozsahu modulu přidělování DHCP.
netsh interface ipv6 add dns
Přidá statickou adresu serveru DNS.
netsh routing ip rip show ifbinding
Zobrazí vazbu adresy IP rozhraní protokolu RIP.
netsh p2p pnrp peer dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh diag show dns
Zobrazí servery DNS pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat add interface
Nakonfiguruje NAT na určeném rozhraní.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/mail.htm
0.062

Windows Installation plus Aktualisierung, wie lange dauert es?

 /

Microsoft's Microsoft Office should also be available for free, but where?

 /

Adressleisten Regeln der Explorer Ansichten, fast wie in MS Windows Explorer!

 /

Wie kann ich in MeinPlatz in meine Landessprache übersetzen! 

 /

Download Windows Server 2012 R2 x64 and test it!

 /

What is the XPS Viewer in Windows 10, can i uninstall it (printer)?

 /

Windows 10 Update and Folder Protection turn off and on, how to?

 /

How to switch the Windows 8 or Win 8.1 Control Panel, to classic?

 /