NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » mail

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show mail ? Použití: show mail Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Například: show mail show mail /p show mail /v

NETSH / DIAG / SHOW / MAIL

netsh diag show mail - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí název poštovního serveru a číslo portu. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, mail, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp add exclusion
Přidá vyloučení do rozsahu modulu přidělování DHCP.
netsh interface ipv6 add dns
Přidá statickou adresu serveru DNS.
netsh routing ip rip show ifbinding
Zobrazí vazbu adresy IP rozhraní protokolu RIP.
netsh p2p pnrp peer dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh diag show dns
Zobrazí servery DNS pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat add interface
Nakonfiguruje NAT na určeném rozhraní.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/mail.htm

0.046

How can i change the colour of the header bar of the active window?

 /

Datenträgerprüfung im Windows-10 Explorer!

 /

Windows 7 (8.1/10) vom USB-Stick installieren, aber wie?

 /

Automatically open folder in Windows 10 tree view (expand)!

 /

Help, Windows 7 has no games (find, install, play)?

 /

Show The Window Desktop Clock seconds pointer, how to?

 /

Programme über das To-Tray Menü beenden!

 /

Microsoft's Microsoft Office should also be available for free, but where?

 /