NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show dns ? Použití: show dns Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: show dns show dns 2 show dns net*

NETSH / DIAG / SHOW / DNS

netsh diag show dns - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí servery DNS pro každý z adaptérů. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip delete
Odstraní položky z tabulky.
netsh interface help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip ospf show lsdb
Zobrazí databázi stavu propojení protokolu OSPF.
netsh p2p group db show stats
Vypíše statistiku databáze pro zadané hodnoty .
netsh set
Aktualizuje nastavení konfigurace.
netsh routing ip autodhcp set interface
Změní parametry modulu přidělování DHCP pro rozhraní.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/dns.htm

0.046

How to change in Windows-7 the display of dates, times, currency and measurements?

 /

Hide Desktop Icons Show in Windows 7, Help?

 /

Simple but at the same time beautiful desktop clock TheAeroClock!

 /

Kann man das Aero in Windows 7 zu 100% ausschalten, nicht nur deaktivieren?

 /

Windows Desktop Icon Größe und Ansicht ändern, speichern, wie?

 /

The Stop Watch stops the countdown at mouse click!

 /

How to see is it an important Windows Hot-Key, not occupied or in use?

 /

How can I change the language in the mouse pointer stick?

 /