NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show dns ? Použití: show dns Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: show dns show dns 2 show dns net*

NETSH / DIAG / SHOW / DNS

netsh diag show dns - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí servery DNS pro každý z adaptérů. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip delete
Odstraní položky z tabulky.
netsh interface help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip ospf show lsdb
Zobrazí databázi stavu propojení protokolu OSPF.
netsh p2p group db show stats
Vypíše statistiku databáze pro zadané hodnoty .
netsh set
Aktualizuje nastavení konfigurace.
netsh routing ip autodhcp set interface
Změní parametry modulu přidělování DHCP pro rozhraní.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/dns.htm
0.077

Open the Disk-Management in Windows 8, 8.1 or 10?

 /

The Don't Sleep Video!

 /

Play Sound when use copy and paste action from the clipboard!

 /

Download Windows 7 Starter, Home (Basic Premium), Professional, Ultimate!

 /

Transparent glass (Aero) mouse balls for Windows!  

 /

Disable the Windows Store in Windows 8.1 / 10, how to?

 /

Specific language at install in the silent command line!

 /

Command prompt Save program parameter arguments as favorites!

 /