NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show dns ? Použití: show dns Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: show dns show dns 2 show dns net*

NETSH / DIAG / SHOW / DNS

netsh diag show dns - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí servery DNS pro každý z adaptérů. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip delete
Odstraní položky z tabulky.
netsh interface help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip ospf show lsdb
Zobrazí databázi stavu propojení protokolu OSPF.
netsh p2p group db show stats
Vypíše statistiku databáze pro zadané hodnoty .
netsh set
Aktualizuje nastavení konfigurace.
netsh routing ip autodhcp set interface
Změní parametry modulu přidělování DHCP pro rozhraní.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/dns.htm

0.108

Wie kann ich den Maus-Zeiger Stick mit Windows Starten lassen!

 /

How to uninstall Programs and Features in Windows 7?

 /

Windows 8.1 / 10 all users desktop location to customize and edit!

 /

If you could remove the mouse focus of the magnifier?

 /

Where is my computer on windows 8.1 to manage files and folders (open, find, start)?

 /

How to find Windows 7 On-Screen Keyboard?

 /

How to disable Windows Shadows in Windows 10?

 /

Can I install program and drivers in compatibility mode on Win 8 / 8.1?

 /