netsh » diag » show » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show dns ? Sposób użycia: show dns Parametry: Numer indeksu karty Nazwa karty Fragment nazwy karty Przykłady: show dns show dns 2 show dns net*

NETSH / DIAG / SHOW / DNS


Quick - Link:
netsh firewall show portopening
Wyświetla konfigurację portu zapory.
netsh routing ip ospf set global
Zmienia globalne parametry protokołu OSPF.
netsh routing ipx show filter
Wyświetla filtry pakietów.
netsh routing ip autodhcp add exclusion
Dodaje wyjątek do zakresu programu przydzielania DHCP.
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Dodaje wpis zasad prefiksu.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQWyświetla adres serwery DNS dla każdej z kart. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/diag/show/dns.htm
0.061
15190

Can i test on the second monitor the pixels?

Download Windows-8 / 8.1 version for testing?

Navigationsbereich, eg Verzeichnisstruktur im Explorer bei Windows 8.1 wieder anzeigen!

Modify the Windows 8.1 / 10 desktop!

Copy Windows 8.1 and 10 directory view settings for all directorys, (match, transfer)?

The ejection of the VHD over the MS Explorer in Windows 8.1 / 10!(0)