NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » show » settings

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan show settings ? Sposób użycia: show settings Uwagi: Pokazuje ustawienia globalne usługi sieci przewodowej, w tym ustawienie określające, czy w każdym interfejsie jest włączona logika automatycznego połączenia. Przykłady: show settings

NETSH / LAN / SHOW / SETTINGS

netsh lan show settings - Windows 2000/XP - polecenie Pokazuje bieżące ustawienia globalne przewodowej sieci LAN. / Windows 2000/XP
netsh, lan, show, settings, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan export
Zapisuje profile sieci LAN w plikach XML.
netsh routing ipx sap show filter
Wyświetla listę filtrów protokołu.
netsh routing ip add
Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.
netsh interface ipv6 6to4 set state
Ustawia stan 6to4.
netsh routing ip rip install
Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh p2p pnrp diagnostics ping seed
Pinguje skonfigurowany serwer rozrzutu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Pokazuje bieżące ustawienia globalne przewodowej sieci LAN. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/lan/show/settings.htm
0.187
17285

What is Plug and Play?

 /

Can I install Windows 11 on Virtual Box?

 /

Show navigation area eg directory structure in Windows Explorer in 10 and 8.1!

 /

End processes via the Windows 10 / 11 command prompt!

 /

Directory expression-preview at the console / command prompt!

 /

Can I run a simple ping with TraceRouteOK?

 /

Wrong decimal symbol in Windows 10/11, how to change numbers formats?

 /

Wozu Explorer Friend (Freund) in DesktopOK?

 /

The leaves are not in the foreground only on the desktop?

 /

Ich will nicht mehr den Touch Monitor auf Multi Touch Funktionalität testen!

 /

Wie wechsle ich in den Dual Film-Streifen Modus um Bilder zu vergleichen?

 /

Geöffnete Pfade im Verlauf vom Explorer Ansicht direkt auswählen!

 /