netsh lan - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. delete - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. export - Zapisuje profile sieci LAN w plikach XML. help - Wyświetla listę poleceń. reconnect - Nawiązuje ponowne połączenie w interfejsie. set - Konfiguruje ustawienia w interfejsach. show - Wyświetla informacje. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / LAN

netsh lan - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh lan'. / Windows 2000/XP
netsh, lan, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping ieproxy
Bada usługą ping serwer proxy programu Internet Explorer.
netsh routing ip igmp show grouptable
Pokazuje tabelę grup hostów protokołu IGMP dla grupy multiemisji.
netsh interface ipv6 show routes
Wyświetla wpisy tabeli trasy.
netsh routing ipx delete interface
Wyłącza routing protokołu IPX dla interfejsu wybierania numeru na żądanie.
netsh ras ip add
Dodaje elementy do tabeli.
netsh interface dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zmiany w kontekście `netsh lan'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/lan.htm
0.171
11552

Quad-Directory-Explorer 3.31 and Windows 98 on 10?

 /

Move across the File Explorer Menus and customize settings!

 /

Um Desktopbereiche am Windows Bildschirm vergrößern zu können!

 /

Change default printer settings in Windows 10, 7, 8.1, can I do?

 /

8 Lösungen, um den Task-Manager in Windows 8.1, 8  und 10 zu öffnen, bzw. starten!

 /

Can I show Recycle Bin Icon on the Windows 7 Desktop?

 /

Change Mouse Pointer and Cursor size on Windows-10, (smaller, larger)?

 /

Was ist re­kon­s­t­ru­ie­ren, Re­kon­s­t­ruk­ti­on?

 /

Quick Text Paste commands and wildcards (placeholder)!

 /

What is a pixel?

 /

Date Time Format in QuickTextPaste!

 /

How to save and open searches in Windows 7 ?

 /