netsh lan

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. delete - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. export - Zapisuje profile sieci LAN w plikach XML. help - Wyświetla listę poleceń. reconnect - Nawiązuje ponowne połączenie w interfejsie. set - Konfiguruje ustawienia w interfejsach. show - Wyświetla informacje. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / LAN


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQZmiany w kontekście `netsh lan'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/lan.htm
0.171
11552

How can I print only the directory tree / folder structure?

Kostenloses Zeichenprogramm unter Windows 11/10?

The screen magnifier in Windows 10/11, where is it?

Server-Manager bei Anmeldung nicht starten (Server 2016, 2012, 2008)?

Query installed Windows versions with PowerShell and command prompt!

The PowerShell command to shut down the computer!(0)