NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. delete - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. export - Zapisuje profile sieci LAN w plikach XML. help - Wyświetla listę poleceń. reconnect - Nawiązuje ponowne połączenie w interfejsie. set - Konfiguruje ustawienia w interfejsach. show - Wyświetla informacje. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / LAN

netsh lan - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh lan'. / Windows 2000/XP
netsh, lan, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping ieproxy
Bada usługą ping serwer proxy programu Internet Explorer.
netsh routing ip igmp show grouptable
Pokazuje tabelę grup hostów protokołu IGMP dla grupy multiemisji.
netsh interface ipv6 show routes
Wyświetla wpisy tabeli trasy.
netsh routing ipx delete interface
Wyłącza routing protokołu IPX dla interfejsu wybierania numeru na żądanie.
netsh ras ip add
Dodaje elementy do tabeli.
netsh interface dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zmiany w kontekście `netsh lan'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/lan.htm
0.296
11552

The default printer has disappeared after Windows 10 Auto-Update?

 /

Aero?

 /

Uninstall and install Desktop OK (64-bit / 32-bit) Windows 10, 8.1, 7!

 /

Display the full path in the title bar of Win 8.1 ms-explorer!

 /

Kostenlos bei www.facebook.de registrieren bzw. anmelden?

 /

Ständige Abstürze nach Windows 10 Update, was kann ich machen?

 /

Enable the admin account in Windows 7 with full access, can I?

 /

How can I enlarge the thumbnails in Q-Dir?

 /

Delete non-erasable files when restarting the Windows PC! 

 /

How to disable or enable hibernate in windows 7?

 /

Output path (excluding the file name) as a separate column!

 /

Mehrere Dateien gleichzeitig umbenennen. Geht das in Windows?

 /