NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / INTERFACE / DUMP

netsh interface dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, interface, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer add
Dodaje wpisy.
netsh diag show client
Wyświetla wszystkich klientów sieciowych.
netsh routing ip nat add addressrange
Dodaje zakres adresów do puli adresów interfejsu NAT.
netsh interface portproxy add v6tov6
Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
netsh routing ipx netbios dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh ras ip set addrreq
Ustawia, czy klienci mogą żądać swoich własnych adresów IP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/dump.htm
0.203
13791

Is the desktop clock not a system resources waster for Windows?

 /

Test your Lcd if it is OK or not OK!

 /

Can I use the password reset disk in Windows 7?

 /

Was ist Alpha-Transparenz?

 /

How can i sign up, register, log in on Facebook.com?

 /

Save and restore the positions of the Windows Desktop Icons + nice extra Tools. 

 /

Summer time and winter time make time stamp corrections for files and directorys!

 /

Magnifier for Microsoft Windows 8.1 (open, find)!

 /

PowerShell commands directly in the Quad-Explorer Start with current directory!

 /

How to create at once several subfolders levels (commando-line)?

 /

Change Windows Desktop Icon Size and View ,plus save!

 /

Keyboard shortcuts to start multiple programs commands (run, runx, runa, runX, runA)!

 /