NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / INTERFACE / DUMP

netsh interface dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, interface, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer add
Dodaje wpisy.
netsh diag show client
Wyświetla wszystkich klientów sieciowych.
netsh routing ip nat add addressrange
Dodaje zakres adresów do puli adresów interfejsu NAT.
netsh interface portproxy add v6tov6
Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
netsh routing ipx netbios dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh ras ip set addrreq
Ustawia, czy klienci mogą żądać swoich własnych adresów IP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/dump.htm
0.249
13791

Uninstall, remove desktop aero clock, but how from MS Windows?

 /

Was ist ein USB 3.0 SD Karten Adapter?

 /

Reset local group policies under Windows 11, 10, ... via cms.exe!

 /

Automatically shut down the PC with a lower CPU load, or something else?

 /

Dateien rekursiv in Klein und Groß Buchstaben umbenennen über die Adresszeile!

 /

What is the difference between a directory and a folder?

 /

Windows 10 / 11 Desktop not showing, why, what can i do?

 /

How can I eliminate most of the corona viruses?

 /

Windows 10 drop-down menus are aligned to the left, why not right?

 /

Set default search engine and prevent customizes on Windows 11/10!

 /

Ich vermisse eine Option 'Auto Spaltenbreite' im Datei Explorer?

 /

Split, format, shrink new hard drive step by step ...!

 /