NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » delete » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete dns ? Sposób użycia: delete dns [name=] [[addr=]|ALL ] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, w którym serwery DNS zostaną usunięte. addr - Jedna z następujących wartości: : Określony adres IP serwera DNS, który jest usuwany. ALL: Usuwa wszystkie adresy IP skonfigurowane dla serwerów DNS. Uwagi: usuwa skonfigurowane statycznie adresy IP serwerów DNS dla podanego interfejsu. Przykłady: delete dns "Połączenie lokalne" 10.0.0.1 delete dns "Połączenie lokalne" all

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE / DNS

netsh interface ip delete dns - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa serwer DNS z podanego interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, delete, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface ipv6 renew
Ponownie uruchamia interfejsy IPv6.
netsh routing ip set scope
Ustawia nazwę zakresu multiemisji.
netsh ras aaaa show acctserver
Wyświetla serwery RADIUS używane do obsługi kont.
netsh firewall set logging
Ustawia konfigurację rejestrowania zapory.
netsh routing ip ospf add routefilter
Dodaje filtr trasy protokołu OSPF.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete/dns.htm
0.093

Schriftarten bei Windows-10 deinstallieren (entfernen, löschen)?

 /

Wo kann ich mein DHL Konto aktivieren, verwalten und Pakete managen?

 /

Wie kann man bei Windows 7 bei Programmen die Schrift größer machen?

 /

Start the Device Manager on Windows 8, 8.1 and Win 10 (open, find, run)!

 /

Ease access to Mouse Setting from Task-Bar To-Tray or Main Menu !

 /

Uninstall The-Aero-Clock, how to?

 /

How do I increase the speed of the HDD (SSD / HD)?

 /

Copy Paste Text Without Formatting on Windows?

 /