NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » delete » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete dns ? Sposób użycia: delete dns [name=] [[addr=]|ALL ] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, w którym serwery DNS zostaną usunięte. addr - Jedna z następujących wartości: : Określony adres IP serwera DNS, który jest usuwany. ALL: Usuwa wszystkie adresy IP skonfigurowane dla serwerów DNS. Uwagi: usuwa skonfigurowane statycznie adresy IP serwerów DNS dla podanego interfejsu. Przykłady: delete dns "Połączenie lokalne" 10.0.0.1 delete dns "Połączenie lokalne" all

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE / DNS

netsh interface ip delete dns - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa serwer DNS z podanego interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, delete, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface ipv6 renew
Ponownie uruchamia interfejsy IPv6.
netsh routing ip set scope
Ustawia nazwę zakresu multiemisji.
netsh ras aaaa show acctserver
Wyświetla serwery RADIUS używane do obsługi kont.
netsh firewall set logging
Ustawia konfigurację rejestrowania zapory.
netsh routing ip ospf add routefilter
Dodaje filtr trasy protokołu OSPF.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete/dns.htm
0.077

Test your Lcd is it is OK or not OK!

 /

Enable, Confirm Dialog when delete files or folder in Windows 10?

 /

Disable sound on Windows 7 when clicking link eg navigation click sound?

 /

Change the Directory in Command Prompt Tab-View!

 /

To download the latest version Of Windows 10, but where?

 /

Wi-Fi, bzw. WLAN Treiber Informationen anzeigen lassen!

 /

Problembehandlung in Windows-7, es soll Probleme erkennen und beheben können?

 /

Disable the lock screen in Windows 10, how to?

 /