netsh » interface » ip » delete » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete dns ? Sposób użycia: delete dns [name=] [[addr=]|ALL ] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, w którym serwery DNS zostaną usunięte. addr - Jedna z następujących wartości: : Określony adres IP serwera DNS, który jest usuwany. ALL: Usuwa wszystkie adresy IP skonfigurowane dla serwerów DNS. Uwagi: usuwa skonfigurowane statycznie adresy IP serwerów DNS dla podanego interfejsu. Przykłady: delete dns "Połączenie lokalne" 10.0.0.1 delete dns "Połączenie lokalne" all

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE / DNS


Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface ipv6 renew
Ponownie uruchamia interfejsy IPv6.
netsh routing ip set scope
Ustawia nazwę zakresu multiemisji.
netsh routing ip ospf add routefilter
Dodaje filtr trasy protokołu OSPF.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQUsuwa serwer DNS z podanego interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete/dns.htm
0.061
15932

Adjustments of the digital desktop CLOCK on Windows 11, 10, ...!

DPI setting option for windows on Windows 11!

Adjust date and time in Windows 11!

Reboot server via a desktop button in 3 seconds!

USA football mouse tracks!

This might take a few minutes on Windows 11!(0)