NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » delete » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete dns ? Format: delete dns [name=] [[addr=]|ALL ] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på grænsefladen, hvor DNS-servere slettes. addr - En af følgende værdier: : En bestemt IP-adresse på en DNS-server, som du sletter. ALL: Sletter alle konfigurerede IP-adresser til DNS- servere. Kommentarer: Sletter statisk konfigurerede IP-adresser til DNS-servere for en bestemt grænseflade. Eksempler: delete dns "LAN-forbindelse" 10.0.0.1 delete dns "LAN-forbindelse" all

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE / DNS

netsh interface ip delete dns - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter DNS-serveren fra den angivne gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, delete, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 set route
?ndrer ruteparametrene.
netsh routing ip show persistentroutes
Viser vedvarende statiske ruter.
netsh ras appletalk
?ndringer til 'netsh ras appletalk'-konteksten.
netsh firewall show allowedprogram
Viser firewall-tilladt programkonfiguration.
netsh routing ip ospf delete range
Sletter det angivne interval for omr?de-id'et.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Sletter DNS-serveren fra den angivne gr?nseflade. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete/dns.htm
0.171
16929

Create Printers Folder Desktop Shortcut for Windows 8.1 / 10, How To!

 /

How do I remove the Office Picture Listing Tool - Uninstall!  

 /

The performance index of 8.1 / 10 / 11 Windows is back!

 /

What is DirectX 12 Ultimate please?

 /

Can I open the Computer-Management in Windows 8.1, 11 or 10?

 /

How to show last open favorite (the name) in the explorer title bar?

 /

Windows 10 and 11 activation slui 4 not working via phone system!

 /

Windows 11: ms-settings:-Commands for settings!

 /

Where can I find the AT '@' on the on-screen keyboard?

 /

Who needs another 3D benchmark on Windows 11, 10, ... etc.?

 /

Change the language in QuickTextPaste!

 /

Does Windows 11 have disk cleanup for hard drives?

 /