NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » delete » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete dns ? Format: delete dns [name=] [[addr=]|ALL ] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på grænsefladen, hvor DNS-servere slettes. addr - En af følgende værdier: : En bestemt IP-adresse på en DNS-server, som du sletter. ALL: Sletter alle konfigurerede IP-adresser til DNS- servere. Kommentarer: Sletter statisk konfigurerede IP-adresser til DNS-servere for en bestemt grænseflade. Eksempler: delete dns "LAN-forbindelse" 10.0.0.1 delete dns "LAN-forbindelse" all

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE / DNS

netsh interface ip delete dns - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter DNS-serveren fra den angivne gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, delete, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 set route
?ndrer ruteparametrene.
netsh routing ip show persistentroutes
Viser vedvarende statiske ruter.
netsh ras appletalk
?ndringer til 'netsh ras appletalk'-konteksten.
netsh firewall show allowedprogram
Viser firewall-tilladt programkonfiguration.
netsh routing ip ospf delete range
Sletter det angivne interval for omr?de-id'et.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Sletter DNS-serveren fra den angivne gr?nseflade. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete/dns.htm
0.171
16929

Run Windows 8.1 or 10 explorer in administrative mode (open, call, start, find)?

 /

Berühren Sie ihren Touchscreen mit einem oder mehreren Fingern

 /

Create horizontal line in Microsoft Word, example!

 /

What are program arguments, parameters, variables?

 /

8 Solutions to find the Task Manager in Windows 10 or 8.1!

 /

Enable Windows 8 Style Start Screen in Windows 10!

 /

Wie groß ist Windows 10 auf der Festplatte nach der Installation auf einer Partition?

 /

Where can I find good processor charts in order to be able to compare the CPU's better?

 /

What is a screen frequency?

 /

GetWindowText Error message?

 /

Microsoft Security Essentials vorübergehend deaktivieren!

 /

Where can I find the Windows 11 version and build number?

 /