NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » delete » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete dns ? Format: delete dns [name=] [[addr=]|ALL ] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på grænsefladen, hvor DNS-servere slettes. addr - En af følgende værdier: : En bestemt IP-adresse på en DNS-server, som du sletter. ALL: Sletter alle konfigurerede IP-adresser til DNS- servere. Kommentarer: Sletter statisk konfigurerede IP-adresser til DNS-servere for en bestemt grænseflade. Eksempler: delete dns "LAN-forbindelse" 10.0.0.1 delete dns "LAN-forbindelse" all

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE / DNS

netsh interface ip delete dns - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter DNS-serveren fra den angivne gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, delete, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 set route
?ndrer ruteparametrene.
netsh routing ip show persistentroutes
Viser vedvarende statiske ruter.
netsh ras appletalk
?ndringer til 'netsh ras appletalk'-konteksten.
netsh firewall show allowedprogram
Viser firewall-tilladt programkonfiguration.
netsh routing ip ospf delete range
Sletter det angivne interval for omr?de-id'et.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Sletter DNS-serveren fra den angivne gr?nseflade. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete/dns.htm
0.125
16929

The most signifying Office keyboard shortcuts in MS Word!

 /

What is analogy?

 /

Windows Web Server Anbieter (Dedicated, Virtual, Deutsch)!

 /

File sorting influence chronologically yourself in the Explorer views!

 /

Das Don't Sleep Video!

 /

The screen saver is missing in the control panel, find it quickly!

 /

Easy expand multiple levels in explorer tree list view!

 /

I´m missing the Navigation Area with the Folder Tree in Windows 10 Explorer?

 /

Export front pages PDF and export back pages PDF!

 /

Deinstallieren Sie Q-Dir von Surface Pro unter Windows 10!

 /

For what stop sleep computer program?

 /

Can I find and open the Cookies directory in Windows 8.1 and 10?

 /