NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » delete » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete dns ? Format: delete dns [name=] [[addr=]|ALL ] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på grænsefladen, hvor DNS-servere slettes. addr - En af følgende værdier: : En bestemt IP-adresse på en DNS-server, som du sletter. ALL: Sletter alle konfigurerede IP-adresser til DNS- servere. Kommentarer: Sletter statisk konfigurerede IP-adresser til DNS-servere for en bestemt grænseflade. Eksempler: delete dns "LAN-forbindelse" 10.0.0.1 delete dns "LAN-forbindelse" all

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE / DNS

netsh interface ip delete dns - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter DNS-serveren fra den angivne gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, delete, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 set route
?ndrer ruteparametrene.
netsh routing ip show persistentroutes
Viser vedvarende statiske ruter.
netsh ras appletalk
?ndringer til 'netsh ras appletalk'-konteksten.
netsh firewall show allowedprogram
Viser firewall-tilladt programkonfiguration.
netsh routing ip ospf delete range
Sletter det angivne interval for omr?de-id'et.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete/dns.htm
0.046

Desktop Kalendar aus Windows Desktop Taskleisten To-Tray Bereich!

 /

Computer power off, reboot, log off, hibernate or standby, explain me?

 /

Windows 10 geschützte Ordner Problem bei portabler Einsatz!

 /

How work the Paste HTML command in QuickTextPaste?

 /

Windows 10 create / enable guest account, user to guest, how to?

 /

Folder total size in the File-Explorer Status-Bar?

 /

Was bedeutet Daten verifizieren?

 /

View and delete partitions on Windows 8.1 / 10, how to  ?

 /