NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / RAS / APPLETALK

netsh ras appletalk - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh ras appletalk'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show config
Viser firewall-konfiguration.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Sletter OSPF-rutefilter.
netsh lan help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ipx sap show interface
Viser protokolkonfigurationen p? en gr?nseflade.
netsh routing ip add boundary
Tilf?jer en multicast-omr?degr?nse p? en gr?nseflade.
netsh interface ipv6 6to4 set state
Angiver 6to4-tilstanden.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/appletalk.htm

0.061

Change Mouse Pointer and Cursor size on Windows-10, (smaller, larger)?

 /

Is there in Windows 10 a Memory Diagnostics Tool for RAM (memory)? 

 /

Where are the Auto Update settings in Windows 10 (enable / disable)?

 /

How to, turn off view the zip files in the tree-view, (disable, show, folder)?

 /

Why Desktop.Calendar.Tray.OK for Windows?

 /

TouchWiz Start high battery usage on my android smart phone, why?

 /

Are there any limitations for the file size of not compressible file?

 /

Disable blocking + switch to Please Sleep Mode!

 /