NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / RAS / APPLETALK

netsh ras appletalk - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh ras appletalk". / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show config
Viser brannmurkonfigurasjon.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Sletter OSPF-rutefilter.
netsh lan help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ipx sap show interface
Viser protokollkonfigurasjonen p? et grensesnitt.
netsh routing ip add boundary
Legger til en grenselinje for multicast-omr?der p? et grensesnitt.
netsh interface ipv6 6to4 set state
Angir 6-til-4-tilstanden .








... Windows-10




Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To




Endrer til konteksten "netsh ras appletalk". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/appletalk.htm
0.359
15460

Turn off grouping in Windows 8.1, 10 taskbar (turn off)?

 /

OneDrive.exe - Invalid image!

 /

Minimize Thunderbird in tray notification area (example)!

 /

Windows Explorer search via file change time!

 /

Can i drag tabs to restructure them? Just like what google chrome does?

 /

Is portable use of Desktop Icon Save possible ho to find the DesktopOK.ini?

 /

Uninstall, remove desktop aero clock, but how from windows?

 /

Command line CMD background change color, but how, with example?

 /

Papierkorb Einstellungen unter Windows, (öffnen, anpassen)?

 /

Windows Keyboard Shortcut for osk example in QTP!

 /

Desktop-OK den Zugriff beim Defender Ordner-Schutz W10 gewähren!

 /

The search field in File Explorer is too small (narrow, away)?

 /