NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / RAS / APPLETALK

netsh ras appletalk - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh ras appletalk". / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show config
Viser brannmurkonfigurasjon.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Sletter OSPF-rutefilter.
netsh lan help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ipx sap show interface
Viser protokollkonfigurasjonen p? et grensesnitt.
netsh routing ip add boundary
Legger til en grenselinje for multicast-omr?der p? et grensesnitt.
netsh interface ipv6 6to4 set state
Angir 6-til-4-tilstanden .Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/appletalk.htm
0.125

Is it possible to close Explorer Tab in 1 click, or duplicate?

 /

Change image of Windows 8.1 and 10 lock screen (select, delete)!

 /

From-Tray feature to get a Windows Desktop Color!

 /

What is test_exymple@mail.com333?

 /

For what Explorer Friend in Desktop O.K.?

 /

Defender MSASCui.exe and MSASCuiL.exe are missing in the Windows 10 1809?

 /

How to start Windows-7 Run-Dialog (find, open)?

 /

Windows 10 Spring Creators Update Problem (Redstone 4)!

 /