netsh ras appletalk - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / RAS / APPLETALK

netsh ras appletalk - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh ras appletalk". / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show config
Viser brannmurkonfigurasjon.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Sletter OSPF-rutefilter.
netsh lan help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ipx sap show interface
Viser protokollkonfigurasjonen p? et grensesnitt.
netsh routing ip add boundary
Legger til en grenselinje for multicast-omr?der p? et grensesnitt.
netsh interface ipv6 6to4 set state
Angir 6-til-4-tilstanden .Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer til konteksten "netsh ras appletalk". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/appletalk.htm
0.202
15460

Can I create Selection of text fields for single hotkey (keyboard shortcut)?

 /

Help for Explorer in Windows-10!

 /

Can I switch to the administrative mode?

 /

View and delete partitions on Windows 8.1 / 10, how to?

 /

Can not drag In Explorer View at Windows Administrator Mode!

 /

Set the line spacing in WordPad on Windows 10!

 /

The fastest way to see the performance index under Windows 10!

 /

Start Long-Term Memory RAM-Test and wait for incorrect accesses!

 /

Delete a blank page in Microsoft Word, before do a Print Job!

 /

Activate / deactivate the TelNet client under Windows 10, 8.1, ...!

 /

Command Line to list / cancel print jobs / Example?

 /

Is restart good for Android mobile smartphones?

 /