netsh » ras » appletalk » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk dump ? Bruk: dump Kommentarer: Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede konfigurasjonsinnstillinger.

NETSH / RAS / APPLETALK / DUMP


Quick - Link:
netsh interface add interface
Legger et grensesnitt til ruteren.
netsh routing ip ospf show area
Viser omr?deparametere.
netsh routing ipx show staticroute
Viser statiske ruter.
netsh routing ip autodhcp help
Viser en liste over kommandoer.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQViser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/appletalk/dump.htm
0.062
14257
Overclocked systems? Surface Go or Pro? What is a toner (toner cartridge)? What are JAR files? Using standard Printer  drivers in Windows (7, 8.1, 10) in example for Konica KL! How to include or Remove folders in a library on Windows 7? Can I also use WinPing in my home network on Windows 11, 10, etc.? What is a 7z file!? Kann es sein, daß der Mauszeiger in Windows 7 kleiner ist? Can I use the Windows XP Explorer.exe in Windows 7 or 10?(0)