netsh ras appletalk dump - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / RAS / APPLETALK / DUMP

netsh ras appletalk dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show service
Wyświetla konfigurację usług zapory.
netsh routing ip ospf set interface
Zmienia parametry konfiguracji protokołu OSPF dla interfejsu.
netsh lan show tracing
Pokazuje, czy śledzenie przewodowej sieci LAN jest włączone, czy wyłączone.
netsh routing ipx show global
Wyświetla globalną konfigurację protokołu IPX.
netsh routing ip autodhcp delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh interface ipv6 add route
Dodaje trasę IPv6 w danym interfejsie.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/appletalk/dump.htm
0.125
14525

How to delete files without the Recycle Bin in Windows 7, 8.1, 10?

 /

Clear virtual memory pagefile at Windows-8 Shutdown (8.1, 10, seven)!

 /

Samsung Galaxy WLAN Einstellungen öffnen, aber wie?

 /

How to display my Computer as a menu in Windows-7 start menu?

 /

Bug with time zones / summer time!

 /

Windows 10 desktop is gone, what can I do?

 /

Produkt-Key bei Windows auslesen?

 /

Comfortably manage the favorites and grouping by command!

 /

12-Ameisen, die am Desktop spazieren, sind sehr lustig!

 /

Warum schließt sich die Bildschirmlupe bei Mausklick auf den Windows, oder Desktop?

 /

Was ist eine Internetplattform?

 /

How to use voice search in Google Chrome on Windows?

 /