NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ ras ğ appletalk

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / RAS / APPLETALK

netsh ras appletalk - Windows 2000/XP - Komutları `netsh ras appletalk' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show config
Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh routing ip ospf delete routefilter
OSPF yol süzgecini siler.
netsh lan help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh routing ipx sap show interface
Arabirimdeki iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? görüntüler.
netsh routing ip add boundary
Bir arabirim üstüne çok noktaya yay?n kapsam s?n?r? ekler.
netsh interface ipv6 6to4 set state
6to4 durumunu ayarlar.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
`netsh ras appletalk' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/appletalk.htm
0.249
15995

Digital Desktop Clock plus Optional transparency on Windows 11, 10, 8.1, 7!

 /

Use Pixel Tester Portable and Windows 10 problems!?

 /

Can I remove the annoying vermin from my Windows desktop?

 /

Ausführen Dialog Alternative für Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 / ...

 /

Set the time for Windows 11 automatic maintenance!

 /

What are visual artifacts?

 /

Vollständigen Ordnerpfad in der Titelleiste von Quad-Explorer unter Windows anzeigen!

 /

How can I set up printer, or the page at the directory printout?

 /

 Can i uninstall Short Note from Windows 11, 10, ...?

 /

Soll ich Windows Vista, oder Windows-7 kaufen?

 /

What are print jobs?

 /

Kurzwahltaste und Tastenkombination Unterschied?

 /