NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / RAS / APPLETALK

netsh ras appletalk - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh ras appletalk'. / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show config
Zobrazí konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Odstraní filtr protokolu OSPF pro směrování.
netsh lan help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ipx sap show interface
Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.
netsh routing ip add boundary
Přidá do rozhraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 6to4 set state
Nastaví stav rozhraní typu 6to4.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/appletalk.htm
0.109

The leaves are not in the foreground only on the desktop?

 /

Looking for an USB Floppy Emulator on Windows 10?

 /

Activate file extension in the file-type column!

 /

How to change in Windows-7 the display of dates, times, currency and measurements?

 /

Is the mouse pointer in Windows 8 and 8.1 smaller than the XP cursor?

 /

Für Zeichentabelle Tastenkürzel unter allen Windows-Betriebssysteme!

 /

Windows 10/7 Clipboard is broken, what did I do wrong?

 /

Wie kann ich das Windows 7/8.1/10 zu einem bestimmten Zeitpunkt ohne Zusatzsoftware herunterfahren?

 /