NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / RAS / APPLETALK

netsh ras appletalk - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh ras appletalk'. / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show config
Zobrazí konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Odstraní filtr protokolu OSPF pro směrování.
netsh lan help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ipx sap show interface
Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.
netsh routing ip add boundary
Přidá do rozhraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 6to4 set state
Nastaví stav rozhraní typu 6to4.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/appletalk.htm

0.078

Where is my computer on windows 8.1 to manage files and folders (open, find, start)?

 /

Do i have Windows 10 x86, x32 or x64 on my computer?

 /

Typing speed is slow on windows 10, how to change keyboard speed?

 /

Windows-10 Computer-Namen und Arbeitsgruppe ändern, aber wie?

 /

Being able to disable auto-arrange within folders?

 /

Wie kann ich in Windows 7 die Bildschirmfrequenz einstellen/ändern?

 /

Make the keyboard more easier to use in Windows-8.1 / 10!

 /

Wo finde ich die Windows Bildschirmtastatur?

 /