NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / RAS / APPLETALK

netsh ras appletalk - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh ras appletalk'. / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show config
Zobrazí konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Odstraní filtr protokolu OSPF pro směrování.
netsh lan help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ipx sap show interface
Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.
netsh routing ip add boundary
Přidá do rozhraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 6to4 set state
Nastaví stav rozhraní typu 6to4.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/appletalk.htm
0.078

Die Spracherkennung soll nicht mit Windows 10/8 starten, (abstellen)?

 /

Disable AutoPlay for all users in Windows 8.1, 8 and 10! (CD, DVD, USB)

 /

Ordnung am Windows 10/ 8.1 / 7 Desktop mit DesktopOK!

 /

How can I activate and deactivate the screen magnifier?

 /

Quickly and easily find HDD or SSD memory chutes on Windows!

 /

Change user password in Windows 10, via NET USER command, how to?

 /

How to create recovery drive for Windows-8/10 (8.1, start-disk, boot-CD)?

 /

Office 2010 direct download links plus trial versions!

 /