NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / RAS / APPLETALK

netsh ras appletalk - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh ras appletalk'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show config
Viser firewall-konfiguration.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Sletter OSPF-rutefilter.
netsh lan help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ipx sap show interface
Viser protokolkonfigurationen p? en gr?nseflade.
netsh routing ip add boundary
Tilf?jer en multicast-omr?degr?nse p? en gr?nseflade.
netsh interface ipv6 6to4 set state
Angiver 6to4-tilstanden.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/appletalk.htm
0.077

Where is the Bit Locker for Drive Encryption in Windows 10, is missing this?

 /

Problem with drivers for the scanner under Windows 10 (install)?

 /

Die Desktop Uhr mit Glas Textur Transparent wie im Adobe Photoshop!

 /

Run Windows 10 command prompt (cmd.exe) in administrator mode!

 /

Office 2010 direct download links plus trial versions!

 /

Ease access to Mouse Setting from Task-Bar To-Tray or Main Menu !

 /

Was ist ein Gleitkomma (Gleitkommazahlen)?

 /

Alle installierten Geräte sehen (Scanner, Drucker)?

 /