netsh » routing » ipx » sap » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap show interface ? Objeketet INTERFACE bruges til at konfigurere og overvåge SAP-grænseflader. Kommandosyntaks: SHOW INTERFACE [ifname] SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[ADVERTISE=] admstate] [[LISTEN= ] admstate] [[GNSREPLY= ] admstate] [[UPDATEMODE=] updmode] [[INTERVAL=] updint] [[AGEMULTIPLIER=] mult] Hvor: ifname - Navnet på grænsefladen (brug Dial-In for RAS-klienter). admstate - ENABLED eller DISABLED. updmode - STANDARD, NONE, eller AUTOSTATIC. updint - Opdateringsinterval i sekunder. mult - Multiplifikator for forældelse af rute.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / SHOW / INTERFACE


Quick - Link:
netsh interface ipv6 dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ip routerdiscovery set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh ras aaaa add authserver
Tilf?jer en RADIUS-godkendelsesserver.
netsh interface portproxy show
Viser oplysninger.
netsh routing ipx rip set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQViser protokolkonfigurationen p? en gr?nseflade. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/show/interface.htm
0.077
18452

Change font size in Quad Explorer Q-Dir!

Maybe the Windows 11, 10 problem is related to the faulty RAM update!

Open the Experience Index files folder or start recalculation of the performance index!

Möchte meine Windows 11 Task-Leiste nicht zentriert!

Automatic Hide the Mouse Cursor ergo Pointer on Windows 10/8.1/7 ...!

Sortieren der Bilder nach Ähnlichkeit und bessere Photos markieren!(0)