NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show all - Viser alle proxyparametre for en port. show v4tov4 - Viser parametre til at oprette IPv4-proxyforbindelser til en anden IPv4-port. show v4tov6 - Viser parametre til at oprette IPv4-proxyforbindelser til en IPv6-port. show v6tov4 - Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til IPv4. show v6tov6 - Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til en anden IPv6-port.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / SHOW

netsh interface portproxy show - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser oplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip reset
Nulstiller IP-routing til en ren tilstand.
netsh p2p pnrp cloud set seed
?ndrer konfigurationsparameteren PNRP SeedServer.
netsh diag connect ieproxy
Opret forbindelse til Internet Explorers proxy.
netsh routing ip igmp add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh interface ipv6 set teredo
Angiver Teredo-tilstanden.
netsh routing ip show protocol
Viser alle konfigurerede IP-protokoller.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/show.htm
0.046

Download 7-Zip or WinRar!

 /

How to remove Device Performance Test Samsung-TV?

 /

How can i save and load the desktop icon's position from a file?

 /

Was ist besser, 1920x1080, 1920x1200 oder 1680x1050?

 /

Wer Fußbälle als Maus Spuren am Desktop sehen will!

 /

Rechner oder Rechner-Plus für XP (calc)?

 /

How to compare Images in Multiple Folders?

 /

Extend the output memory of the CMD prompt!

 /