NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show all - Viser alle proxyparametre for en port. show v4tov4 - Viser parametre til at oprette IPv4-proxyforbindelser til en anden IPv4-port. show v4tov6 - Viser parametre til at oprette IPv4-proxyforbindelser til en IPv6-port. show v6tov4 - Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til IPv4. show v6tov6 - Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til en anden IPv6-port.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / SHOW

netsh interface portproxy show - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser oplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip reset
Nulstiller IP-routing til en ren tilstand.
netsh p2p pnrp cloud set seed
?ndrer konfigurationsparameteren PNRP SeedServer.
netsh diag connect ieproxy
Opret forbindelse til Internet Explorers proxy.
netsh routing ip igmp add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh interface ipv6 set teredo
Angiver Teredo-tilstanden.
netsh routing ip show protocol
Viser alle konfigurerede IP-protokoller.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/show.htm

0.077

How to change the windows 8 / 10 and 8.1 local date and time?

 /

Replace function with special character support!

 /

How to remove read-only or hidden file attribute vial cmd?

 /

Why is in Desktop-OK the volume mixer?

 /

Domain, Home, Work, Public network, Homegroup, Workgroup Windows?

 /

Can I delete the position location tracking history in Windows 10 (feature)?

 /

I can't delete temporary scans, why?

 /

Create Desktop shortcut for Windows-8/10 Defender and pin to start menu!

 /