NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show all - Viser alle proxyparametre for en port. show v4tov4 - Viser parametre til at oprette IPv4-proxyforbindelser til en anden IPv4-port. show v4tov6 - Viser parametre til at oprette IPv4-proxyforbindelser til en IPv6-port. show v6tov4 - Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til IPv4. show v6tov6 - Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til en anden IPv6-port.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / SHOW

netsh interface portproxy show - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser oplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip reset
Nulstiller IP-routing til en ren tilstand.
netsh p2p pnrp cloud set seed
?ndrer konfigurationsparameteren PNRP SeedServer.
netsh diag connect ieproxy
Opret forbindelse til Internet Explorers proxy.
netsh routing ip igmp add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh interface ipv6 set teredo
Angiver Teredo-tilstanden.
netsh routing ip show protocol
Viser alle konfigurerede IP-protokoller.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/show.htm
0.077

How to uninstall the Internet Explorer in Windows 8.1 and 10!

 /

Why is in Desktop-OK the volume mixer?

 /

Help my Windows Server 2008 SP2 has at one time only 512 MB of RAM?

 /

Ein kleines Helferlein habe ich jedoch noch nicht gefunden, so etwas wie "minimize to tray"?

 /

Wer kann in meiner FaceBook.de Chronik posten?

 /

How can i translate MultiClipBoardSlots in my language?

 /

Wi-Fi Password of your Current Network (show, find, hack)?

 /

Stop aggressive Windows programs and applications immediately!

 /