NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show all - Viser alle proxyparametre for en port. show v4tov4 - Viser parametre til at oprette IPv4-proxyforbindelser til en anden IPv4-port. show v4tov6 - Viser parametre til at oprette IPv4-proxyforbindelser til en IPv6-port. show v6tov4 - Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til IPv4. show v6tov6 - Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til en anden IPv6-port.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / SHOW

netsh interface portproxy show - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser oplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip reset
Nulstiller IP-routing til en ren tilstand.
netsh p2p pnrp cloud set seed
?ndrer konfigurationsparameteren PNRP SeedServer.
netsh diag connect ieproxy
Opret forbindelse til Internet Explorers proxy.
netsh routing ip igmp add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh interface ipv6 set teredo
Angiver Teredo-tilstanden.
netsh routing ip show protocol
Viser alle konfigurerede IP-protokoller.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/show.htm

0.061

How to see my Computer and Network on Windows 7 desktop?

 /

Das facebook.de Kennwort knacken, wenn ich mal das Passwort vergesse?

 /

Save Icon Layout at Program Start and exit!

 /

Where is the Task Manager in Windows 8.1, 8 and 10!

 /

Im Energiesparmodus von Windows-7 das Kennwort bei Reaktivierung anfordern, deaktivieren?

 /

How to disable hibernate in windows 7?

 /

Change Windows Desktop Icon Size and View ,plus save!

 /

Bug Fix Q-Dir blank List View on Windows 10 / 8.1!

 /