NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » routefilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete routefilter ? Format: delete routefilter [filter=] Parametre: Tag Værdi filter - IP-adresse og -maske på rutefiltret, der skal slettes Kommentarer: Sletter det angivne OSPF-rutefilter. Eksempler: delete routefilter 11.1.0.0 255.255.0.0

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / ROUTEFILTER

netsh routing ip ospf delete routefilter - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter OSPF-rutefilter. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, routefilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show tcpstats
Viser TCP-statistik.
netsh routing ip rip add acceptfilter
Tilf?jer et godkendelsesfilter til ruter, der modtages p? en gr?nseflade.
netsh p2p pnrp cloud show list
Viser en liste over skyer.
netsh diag connect news
Opret forbindelse til nyhedsserveren.
netsh routing ip igmp delete interface
Fjerner IGMP-router/proxy fra den angivne gr?nseflade.
netsh interface ipv6 show bindingcacheentries
Viser bindinger mellem cacheposter.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/routefilter.htm
0.077

Add Windows-7 Desktop Gadgets to Windows 8.1 or Windows-10!

 /

What is Cheap goods (Email, Member, Virus)?

 /

Show delete confirmation dialog in Windows-8.1 when delete file!

 /

Download Windows-7 Starter Problem!

 /

Direct Download Windows 8.1 x64/x86 32/64 bit preview for testing!

 /

Windows 10 Benutzerpasswörter ändern, über NET USER Befehl, aber wie?

 /

Various program / tool requests for Windows!

 /

Window freezes and the program crashes, why?

 /