NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface dump ? Bruk: dump Kommentarer: Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede konfigurasjonsinnstillinger.

NETSH / INTERFACE / DUMP

netsh interface dump - Windows 2000/XP - kommando Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP
netsh, interface, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer show registration
Viser registrerte nodenavn.
netsh diag show news
Viser navn og portnummer for nyhetsserveren.
netsh routing ip nat delete h323
Deaktiverer H323-proxyen.
netsh interface portproxy reset
Tilbakestiller IPv6-konfigurasjonstilstand.
netsh routing ipx rip add
Legger til en konfigurasjonsoppf?ring i en liste over oppf?ringer.
netsh ras ipx help
Viser en liste over kommandoer.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/dump.htm
0.14
13523

Visual Studio 6.0 Enterprise Edition Free Download!

 /

Nach Auto Update funktionieren viele Programme nicht in Windows 10?

 /

Kann man Laufwerküberwachung bei Windows Autostart realisieren?

 /

To download the latest version Of Windows 10, but where?

 /

RGB Pixel to Negative!

 /

See all system components under Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Restart programs from the Windows taskbar!

 /

Fehlermeldung: Dieses Programm verhindert, dass Windows abgemeldet wird?

 /

What should i do that the monitor does not switch off in Windows 7?

 /

LED TV / TV, LCD TV, or Plasma?

 /

Protect the images with watermarks to reduce copying!

 /

URL redirection modules for Windows Server 2019, 2016, ...!

 /