NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » set » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip set address ? Bruk: set address [name=] [[source=]dhcp | [source=] static [addr=]IP-adresse [mask=]IP-nettverksmaske] [[gateway=]|none [gwmetric=]heltall] Parametere: Merke Verdi name - Navnet på grensesnittet. source - En av følgende verdier: dhcp: Angir DHCP som kilde for konfigurasjon av IP- adresser for det angitte grensesnittet. static: Angir kilden for konfigurasjon av IP-adresser til lokal statisk konfigurasjon. gateway - En av følgende verdier: : En bestemt gateway for den statiske IP-adressen du angir. none: Ingen standard gateway er angitt. gwmetric - Metrikken for standard gateway. Dette feltet bør ikke angis hvis gateway er angitt til "none". Følgende alternativer brukes bare hvis kilden er "static": addr - En IP-adresse for det angitte grensesnittet. maske - Nettverksmasken for den angitte IP-adressen. Kommentarer: Brukes for å endre IP-adressekonfigurasjonsmodusen enten fra DHCP- modus til statisk modus, eller fra statisk modus til DHCP. Legger IP-adresser til et grensesnitt med statiske IP-adresser, eller legger til standard gatewayer. Eksempler: set address name="Lokal tilkobling" source=dhcp set address local static 10.0.0.9 255.0.0.0 10.0.0.1 1

NETSH / INTERFACE / IP / SET / ADDRESS

netsh interface ip set address - Windows 2000/XP - kommando Angir IP-adresse eller standard gateway for det angitte grensesnittet. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, set, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show lsdb
Viser koblingsstatusdatabase for OSPF.
netsh p2p group db show stats
Viser databasestatistikk for angitt .
netsh set
Oppdaterer konfigurasjonsinnstillinger.
netsh routing ip autodhcp set interface
Endrer DHCP-tildelerparametere for et grensesnitt.
netsh interface ipv6 delete interface
Sletter et grensesnitt fra IPv6-stakken.
netsh routing ip routerdiscovery delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ip/set/address.htm
0.062

Windows 10 Run-Command Dialog via Desktop Shortcut?

 /

Ist die Desktop-Uhr auch eine, die für Windows 7, bzw. Windows 10 8.1 geeignet ist?

 /

Folder everybody permissions windows 10 (everyone)?

 /

QuickTextPaste in Programs(x86) or Programs?

 /

What is a boot disk?

 /

How to force the standby, I don't like hibernate on Windows 10, 8.1 Tablet-PC?

 /

How do I find the quicktextpaste.ini (create a backup )?

 /

Sound theme in Windows 8.1 / 10 how to modify, customize or disable?

 /