NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ip ğ set ğ address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip set address ? Kullanım: set address [name=] [[source=]dhcp | [source=] static [addr=]IP adresi [mask=]IP alt ağ maskesi] [[gateway=]|none [gwmetric=]tamsayı] Parametreler: Etiket Değer name - Arabirimin adı. source - Aşağıdaki değerlerden biri: dhcp: Belirli arabirim için DHCP'yi IP adreslerini yapılandırma kaynağı olarak ayarlar. static: IP adreslerini yapılandırma kaynağını yerel statik yapılandırma olarak ayarlar. gateway - Aşağıdaki değerlerden biri: : Ayarladığınız statik IP adresi için belirli bir varsayılan ağ geçidi. none: Ayarlanmış varsayılan ağ geçidi yok. gwmetric - Varsayılan ağ geçidi için ölçüt değeri. Ağ geçidi 'none' olarak ayarlanmışsa bu alan ayarlanmamalıdır. Aşağıdaki değerler yalnızca kaynak 'static' olduğunda kullanılır: addr - Belirtilen arabirimi için IP adresi. mask - Belirtilen IP adresi için alt ağ maskesi. Açıklamalar: IP adresi yapılandırma modunu DHCP'den statik moda veya statik modu DHCP'ye değiştirmek için kullanılır. Statik IP adresi olan bir arabirime IP adresleri veya varsayılan ağ geçitleri ekler. Örnekler: set address name="Yerel Ağ Bağlantısı" source=dhcp set address local static 10.0.0.9 255.0.0.0 10.0.0.1 1

NETSH / INTERFACE / IP / SET / ADDRESS

netsh interface ip set address - Windows 2000/XP - Komutları IP adresi veya Varsay?lan A? Geçidi'ni belirlenen arabirime ayarlar. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, set, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show lsdb
OSPF ba?lant? durumu veritaban?n? gösterir.
netsh p2p group db show stats
Verilen için veritaban? istatistiklerini listeler.
netsh set
Yap?land?rma ayarlar?n? güncelleştirir.
netsh routing ip autodhcp set interface
Arabirim için DHCP ay?r?c?s? parametrelerini de?iştirir.
netsh interface ipv6 delete interface
IPv6 y???n?ndan arabirim siler.
netsh routing ip routerdiscovery delete
Bir yap?land?rma girişini tablodan siler.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ip/set/address.htm
0.108

Hängende Windows Programme schließen und terminieren!

 /

Der Papierkorb wird auf dem Windows 7 Desktop nicht angezeigt?

 /

Restore Desktop Icons Problem in Desktop-OK and Overwrite!

 /

Print Images in Windows 8.1 or Windows 10, can I!?

 /

Change the System Fonts, Title, Caption, Menus, Icons in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

OnlyStopWatch!

 /

Kennwortstärke Mindestvoraussetzungen unter Windows ändern!

 /

Quad-Dir and Windows x64. How does it work?

 /