netsh » interface » ip » set » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip set address ? Sposób użycia: set address [name=] [[source=]dhcp | [source=] static [addr=]adres IP [mask=]maska podsieci IP] [[gateway=]|none [gwmetric=]liczba całkowita] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu. source - Jedna z następujących wartości: dhcp: ustawia protokół DHCP jako źródło konfigurowania adresów IP dla określonego interfejsu. static: ustawia źródło dla konfigurowania adresów IP na lokalną konfigurację statyczną. gateway - Jedna z następujących wartości: : określona brama domyślna dla ustawianego statycznego adresu IP. none: nie są ustawione żadne bramy domyślne. gwmetric - Metryka dla bramy domyślnej. To pole nie powinno być ustawiane, gdy parametr gateway ma wartość "none". Następujące opcje są używane tylko wówczas, gdy parametr source ma wartość "static": addr - Adres IP dla podanego interfejsu. mask - Maska podsieci dla podanego adresu IP. Uwagi: Służy do zmiany trybu konfiguracji adresu IP albo z DHCP na tryb statyczny, albo z trybu statycznego na DHCP. Dodaje adresy IP w interfejsie ze statycznym adresem IP lub dodaje bramy domyślne. Przykłady: set address name="Połączenie lokalne" source=dhcp set address local static 10.0.0.9 255.0.0.0 10.0.0.1 1

NETSH / INTERFACE / IP / SET / ADDRESS


Quick - Link:
netsh routing ip ospf set global
Zmienia globalne parametry protokołu OSPF.
netsh routing ipx show filter
Wyświetla filtry pakietów.
netsh routing ip autodhcp add exclusion
Dodaje wyjątek do zakresu programu przydzielania DHCP.
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Dodaje wpis zasad prefiksu.
netsh p2p pnrp peer help
Wyświetla listę poleceń.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQUstawia adres IP lub bramę domyślną dla określonego interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/set/address.htm
0.061
19195
How can I deactivate the grouping of the directory size (Folder-Size) view? What is Cloud Backup Service? Was ist ein virtuelles privates Netzwerk, VPN? Set countdown to shutdown the PC at the specified time! Upgrade Windows 7 or 8.1 to Windows 10, anything else I should know? Where is the Windows Media Center in Windows 10? Can I use the Windows 10 / 11 Password Reset-Disk? Hard disk space evaluation Export to Excel, CSV, HTML, ...! Warum kann ich keine neue Installation auf Surface Go installieren? Where can I see the percentage of the operating system's market share, for example for the new Windows 10?(0)