netsh interface ip set address - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » set » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip set address ? Sposób użycia: set address [name=] [[source=]dhcp | [source=] static [addr=]adres IP [mask=]maska podsieci IP] [[gateway=]|none [gwmetric=]liczba całkowita] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu. source - Jedna z następujących wartości: dhcp: ustawia protokół DHCP jako źródło konfigurowania adresów IP dla określonego interfejsu. static: ustawia źródło dla konfigurowania adresów IP na lokalną konfigurację statyczną. gateway - Jedna z następujących wartości: : określona brama domyślna dla ustawianego statycznego adresu IP. none: nie są ustawione żadne bramy domyślne. gwmetric - Metryka dla bramy domyślnej. To pole nie powinno być ustawiane, gdy parametr gateway ma wartość "none". Następujące opcje są używane tylko wówczas, gdy parametr source ma wartość "static": addr - Adres IP dla podanego interfejsu. mask - Maska podsieci dla podanego adresu IP. Uwagi: Służy do zmiany trybu konfiguracji adresu IP albo z DHCP na tryb statyczny, albo z trybu statycznego na DHCP. Dodaje adresy IP w interfejsie ze statycznym adresem IP lub dodaje bramy domyślne. Przykłady: set address name="Połączenie lokalne" source=dhcp set address local static 10.0.0.9 255.0.0.0 10.0.0.1 1

NETSH / INTERFACE / IP / SET / ADDRESS

netsh interface ip set address - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia adres IP lub bramę domyślną dla określonego interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, set, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf set global
Zmienia globalne parametry protokołu OSPF.
netsh lan show settings
Pokazuje bieżące ustawienia globalne przewodowej sieci LAN.
netsh routing ipx show filter
Wyświetla filtry pakietów.
netsh routing ip autodhcp add exclusion
Dodaje wyjątek do zakresu programu przydzielania DHCP.
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Dodaje wpis zasad prefiksu.
netsh routing ip rip show ifstats
Pokazuje statystykę protokołu RIP dla interfejsu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Ustawia adres IP lub bramę domyślną dla określonego interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/set/address.htm
0.233
19195

Selected text to uppercase or lowercase Word Example!

 /

AndroidAP Password for Samsung Galaxy (forgot, to change, enter new)?

 /

Windows 8.1 Desktop Shortcut for Standard User to run an program as admin!

 /

The leaves are not in the foreground only on the desktop?

 /

Festlegen der Standardschriftart für den Desktop Kurznotiz!

 /

Is the 35-times overwriting of the data safe? Can any human recover the data?

 /

Wo finde ich Start-Einstellungen von Windows?

 /

Color filter for files and directorys in Explorer views eg MP3, but how?

 /

Uninstall fonts from Windows-10 (remove, delete)?

 /

How to change Windows Border Color in Windows-7?

 /

Gadgets Windows 10?

 /

Windows 10 Explorer has no status bar with file information, why?

 /