NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » set » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip set address ? Sposób użycia: set address [name=] [[source=]dhcp | [source=] static [addr=]adres IP [mask=]maska podsieci IP] [[gateway=]|none [gwmetric=]liczba całkowita] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu. source - Jedna z następujących wartości: dhcp: ustawia protokół DHCP jako źródło konfigurowania adresów IP dla określonego interfejsu. static: ustawia źródło dla konfigurowania adresów IP na lokalną konfigurację statyczną. gateway - Jedna z następujących wartości: : określona brama domyślna dla ustawianego statycznego adresu IP. none: nie są ustawione żadne bramy domyślne. gwmetric - Metryka dla bramy domyślnej. To pole nie powinno być ustawiane, gdy parametr gateway ma wartość "none". Następujące opcje są używane tylko wówczas, gdy parametr source ma wartość "static": addr - Adres IP dla podanego interfejsu. mask - Maska podsieci dla podanego adresu IP. Uwagi: Służy do zmiany trybu konfiguracji adresu IP albo z DHCP na tryb statyczny, albo z trybu statycznego na DHCP. Dodaje adresy IP w interfejsie ze statycznym adresem IP lub dodaje bramy domyślne. Przykłady: set address name="Połączenie lokalne" source=dhcp set address local static 10.0.0.9 255.0.0.0 10.0.0.1 1

NETSH / INTERFACE / IP / SET / ADDRESS

netsh interface ip set address - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia adres IP lub bramę domyślną dla określonego interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, set, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf set global
Zmienia globalne parametry protokołu OSPF.
netsh lan show settings
Pokazuje bieżące ustawienia globalne przewodowej sieci LAN.
netsh routing ipx show filter
Wyświetla filtry pakietów.
netsh routing ip autodhcp add exclusion
Dodaje wyjątek do zakresu programu przydzielania DHCP.
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Dodaje wpis zasad prefiksu.
netsh routing ip rip show ifstats
Pokazuje statystykę protokołu RIP dla interfejsu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Ustawia adres IP lub bramę domyślną dla określonego interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/set/address.htm
0.233
19195

Shortcut to Restart Windows 10 / 8.1!

 /

Change the modification date of a Windows file, for 10, 8.1, ...!

 /

Windows-8 / 8.1 downloaden und testen, Version auf Deutsch!

 /

Enable print logging on Windows 10, 8.1, ... and MS Server!

 /

Create Internet Shortcut in the Windows 10 Start Menu?

 /

QuickTextPaste Video!

 /

Was ist svchost.exe bei Windows?

 /

Wird der Explorer Q-Dir auf Windows-8 und 10 funktionieren?

 /

Protect your hardware on the computer!

 /

Help with Notepad in MS Windows 10, 8.1, 7.0, ...?

 /

Wo ist der Text Editor in Windows 10, (Notepad, finden, öffnen, starten)?

 /

V-Ram die Qualität des Rams sowie der Virtual CPU testen!

 /