netsh routing ip igmp show grouptable - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » show » grouptable

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp show grouptable ? Sposób użycia: show grouptable [[index=] [[rr=]liczba całkowita]] Parametry: Etykieta Wartość index - Adres IP grupy multiemisji, dla której mają być wyświetlone przyłączone do niej hosty aktywne. rr - Częstotliwość odświeżania wyrażona w sekundach. Uwagi: wyświetla tabelę grupy hostów dla określonej grupy multiemisji. Przykłady: show grouptable index=239.192.1.100 rr=5 Polecenie przykładowe wyświetla tabelę hostów dla grupy multiemisji IGMP identyfikowanej przez adres IP 239.192.1.100 z częstotliwością odświeżania równą 5 sekund.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SHOW / GROUPTABLE

netsh routing ip igmp show grouptable - Windows 2000/XP - polecenie Pokazuje tabelę grup hostów protokołu IGMP dla grupy multiemisji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, show, grouptable, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh routing ipx netbios help
Wyświetla listę poleceń.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Ustawia, czy włączyć, czy wyłączyć
netsh interface ip delete wins
Usuwa serwer WINS z podanego interfejsu.
netsh routing ip relay add interface
Włącza Agenta przekazywania DHCP w interfejsie.
netsh p2p idmgr delete group
Usuwa grupy z tożsamości.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Pokazuje tabelę grup hostów protokołu IGMP dla grupy multiemisji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/show/grouptable.htm
0.14
20757

Turn off or enable Hibernate and Sleep at Windows 10 and 8.1, can I?

 /

Convert the FAT32 to NTFS excluding losing data under Windows 10?

 /

Activate the Auto Backup Feature in QuickTextPaste!

 /

Suggestions from users for the Quad Explorer!

 /

Rain drops on the Windows 10 PCs and Laptops!

 /

Find and Run the Computer Management in Windows-7, how to do?

 /

Being able to disable auto-arrange within folders?

 /

What is an internet platform?

 /

How can I change the desktop wallpaper background in Windows 7?

 /

Wie kann ich Drucker, oder die Seite beim Verzeichnis Ausdruck einrichten?

 /

Restore File-Explorer Font Size in Windows 10, 8.1, 7 to default!

 /

Gleiche oder ähnliche Bilder und Photos finden die gespiegelte wurden!

 /