netsh routing ip igmp show grouptable - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » show » grouptable

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp show grouptable ? Sposób użycia: show grouptable [[index=] [[rr=]liczba całkowita]] Parametry: Etykieta Wartość index - Adres IP grupy multiemisji, dla której mają być wyświetlone przyłączone do niej hosty aktywne. rr - Częstotliwość odświeżania wyrażona w sekundach. Uwagi: wyświetla tabelę grupy hostów dla określonej grupy multiemisji. Przykłady: show grouptable index=239.192.1.100 rr=5 Polecenie przykładowe wyświetla tabelę hostów dla grupy multiemisji IGMP identyfikowanej przez adres IP 239.192.1.100 z częstotliwością odświeżania równą 5 sekund.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SHOW / GROUPTABLE

netsh routing ip igmp show grouptable - Windows 2000/XP - polecenie Pokazuje tabelę grup hostów protokołu IGMP dla grupy multiemisji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, show, grouptable, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh routing ipx netbios help
Wyświetla listę poleceń.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Ustawia, czy włączyć, czy wyłączyć
netsh interface ip delete wins
Usuwa serwer WINS z podanego interfejsu.
netsh routing ip relay add interface
Włącza Agenta przekazywania DHCP w interfejsie.
netsh p2p idmgr delete group
Usuwa grupy z tożsamości.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Pokazuje tabelę grup hostów protokołu IGMP dla grupy multiemisji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/show/grouptable.htm
0.109
20757

Die Dateizuordnungen auf Windows-8.1 Metro Anwendungen sind frustrierend!

 /

Das 7-zip Kontextmenü geht nicht in Q-Dir unter Windows 10 x64

 /

How to enable/disable folders size ToolTips in Windows-7/10/8.1 Explorer?

 /

RGB Pixel to Negativ!

 /

Uninstall The-Aero-Clock, can I?

 /

Can I switch the Windows 8 or Win 8.1 Control Panel, to classic?

 /

Can I find Windows 8:! On-Screen Keyboard, (10, open, start, run, osk.exe)?

 /

How can I shut down the Windows 10?

 /

Using PowerShell and CMD to delete complete directories, with examples?

 /

Start Copy Paste in new Process (arrange the files in explorer view)!

 /

Dateiformate und Dateitypen, was ist das?

 /

Kann man die intuitive Dateinamen-Sortierung unter Windows 7 abschalten, wenn ja, wie?

 /