NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » show » grouptable

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp show grouptable ? Sposób użycia: show grouptable [[index=] [[rr=]liczba całkowita]] Parametry: Etykieta Wartość index - Adres IP grupy multiemisji, dla której mają być wyświetlone przyłączone do niej hosty aktywne. rr - Częstotliwość odświeżania wyrażona w sekundach. Uwagi: wyświetla tabelę grupy hostów dla określonej grupy multiemisji. Przykłady: show grouptable index=239.192.1.100 rr=5 Polecenie przykładowe wyświetla tabelę hostów dla grupy multiemisji IGMP identyfikowanej przez adres IP 239.192.1.100 z częstotliwością odświeżania równą 5 sekund.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SHOW / GROUPTABLE

netsh routing ip igmp show grouptable - Windows 2000/XP - polecenie Pokazuje tabelę grup hostów protokołu IGMP dla grupy multiemisji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, show, grouptable, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh routing ipx netbios help
Wyświetla listę poleceń.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Ustawia, czy włączyć, czy wyłączyć
netsh interface ip delete wins
Usuwa serwer WINS z podanego interfejsu.
netsh routing ip relay add interface
Włącza Agenta przekazywania DHCP w interfejsie.
netsh p2p idmgr delete group
Usuwa grupy z tożsamości.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Pokazuje tabelę grup hostów protokołu IGMP dla grupy multiemisji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/show/grouptable.htm
0.186
20757

Use Windows Live Writer on Windows 10!

 /

DesktopOK Tools + functions for all Windows OS Desktop(s)!

 /

How can I display a directory with many subdirectorys, (Windows, all)?

 /

How can I customize, install, add the language for Windows 10?

 /

Where are other Windows 10 features, can I activate it?

 /

Starten des Geräte-Managers unter Windows 8, 8.1 und Win 10 (öffnen, finden)!

 /

Quad-Dir and Windows x64. How does it work?

 /

Help in Windows 8 is missing the old Start menu, how can i activate it?

 /

Anpassen der Automatische-Wiedergabe Einstellungen in Windows-10, (Autoplay, Aktivieren, Deaktivieren)!

 /

After updating Win-10 no space on the disk, what now?

 /

Image comparison software windows 10, 8.1, ...!

 /

Microsoft Office 2013 download links plus trial test versions!

 /